Ann-Christine Gradin utsedd till ledamot i Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd

0
21

Utbildningsdirektören Ann-Christine Gradin, Umeå kommun, är en av åtta personer som regeringen har utsett till ledamot i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd.

SPSM arbetar för att barn, elever och vuxenstuderande oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det sker genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, kompetensutveckling, tillgängliga läromedel och statsbidrag. SPSM leds av generaldirektören Aurora Lindberg.

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i myndigheten samt utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

– Jag ser framemot ett intressant och ansvarsfullt uppdrag som ledamot i insynsrådet. SPSM har ett av Sveriges viktigaste skoluppdrag, allas rätt till likvärdig utbildning oavsett funktionsnedsättning, säger Ann-Christine Gradin.

Förordnande på tre år

Regeringens förordnande för ledamöterna gäller från 1 juli 2024 till och med 31 mars 2027. Förutom Ann-Christine Gradin består insynsrådet av följande ledamöter:

  • Sven Bölte, professor Karolinska institutet
  • Gustav Grunselius, barn- och elevhälsochef Skövde kommun
  • Jonatan Lamy, vice ordförande Sveriges elevkårer
  • Josefin Malmqvist, riksdagsledamot
  • Carmela Miniscalco Mattsson, professor Göteborgs universitet
  • Aylin Nouri, riksdagsledamot
  • Monica Sonde, avdelningsdirektör SKR


Kontakt

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
090-16 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–