Planbesked för nytt flerbostadshus i Holmsund

0
19

I kvarteret mellan Nygatan, Djupviksgatan, Svedbergsgatan och Sandviksvägen i Holmsund ska det planläggas för ett nytt flerbostadshus. Centralt i kvarteret finns en byggnad som tidigare innehöll Skutans förskola. Förskolan är stängd och sökande vill riva byggnaden och bygga ett nytt punkthus med 30–40 lägenheter.

– Utifrån de övergripande visionerna är det välkommet med ett tillskott av lägenheter i det här läget i Holmsund. Att det byggs nya moderna hus med lägenheter är också bra för flyttkedjor. Den som vill bo kvar i Holmsund men har behov av att bo i ett hus med en hiss kan göra de, många äldre flerbostadshus saknar hiss, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I ansökan finns en volymskiss på ett punkthus. Ett mer genomarbetat gestaltningsförslag behöver tas fram i ett tidigt skede i planarbetet. Ambitionen ska vara en allmän förbättring av kvarterets utemiljöer. Planområdet ligger lite upphöjt mitt i kvarteret och kan bli mycket varmt om det inte tillförs grönska. Byggnadshöjden behöver studeras för att minimera skuggning och negativ påverkan på de befintliga bostäderna i den norra delen av fastigheten.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–