Antagen detaljplan för nytt flerbostadshus på Böleäng

0
17

En detaljplan har antagits för en fastighet vid korsningen Kronovägen-Bryggargatan, bakom Mats-Åke på Teg. Här ska det byggas ett flerbostadshus i fem våningar. Totalt blir det cirka 12 nya lägenheter.

– Den här fastigheten är idag lite av en tom lucka i kvarteret. Det hus som stod på platsen tidigare revs redan december 2018 och efter det har ytan använts för parkering. Positivt att vi kan anta planen och komplettera med fler bostäder i det här centrala läget, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planförslaget innebär att en ny och något högre byggnad kan byggas. Den nya byggnaden ska förstärka huvudstråket med stadsmässig karaktär. För att den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningen finns planbestämmelser om bland annat placering, volym och balkongers utformning.

På innergården i norra delen av planområdet samt i västra delen planeras det för boendes friyta. Området för friyta får inte användas för cykel- eller bilparkering och får inte förses med byggnader. Huvudbyggnaden skyddar stora delar av friytan mot buller och insyn.

Längs Bryggargatan ligger ett huvudstråk för gång- och cykel vilket innebär att befintlig in- och utfart ska flyttas till norra sidan mot Kronovägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–