Umeå satsar på arbetsintegrerad lärarutbildning i fritidshem

0
11

Umeå kommun fortsätter satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL). Det är en modell för att studera till lärare och samtidigt arbeta i yrket och få lön. Åtta tjänster ska tillsättas för lärare i fritidshem i Umeå kommun.

Umeå kommun är en av flera skolhuvudmän i Västerbotten, Norrbotten och Örnsköldsvik kommun som samarbetar med Lärarhögskolan på Umeå universitet inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag. Genom satsningen på arbetsintegrerad lärarutbildning kan man under två dagar per vecka studera och samtidigt arbeta tre dagar som lärare i fritidshem.

– För den som vill karriärväxla, följa sin dröm eller intresse är det här en fantastisk möjlighet. Att studera och samtidigt arbeta med lön. Du får erfarenheter under tiden du studerar och rustas för ett yrke. Till stöd i arbetet får man en behörig lärare som mentor och kollegor som ser fram emot att få utbilda en blivande kollega. Studenten kan i sin tur genom sina studier bidra till verksamhetsutveckling, säger Katarina Lindinger, VFU-samordnare inom för- och grundskola och kontaktperson för AIL.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är fyra år och bedrivs på distans med 75 procents studietakt. Ett antal fysiska träffar ingår. Utbildningen har samma innehåll som den campusförlagda utbildningen. Efter avklarad utbildning går det söka tillsvidareanställning som lärare i fritidshem med behörighet i ämnena Bild eller Idrott och hälsa. En förutsättning för tjänst hos skolhuvudmannen är att man sökt och blivit antagen till arbetsintegrerad lärarutbildning vid Lärarhögskolan, Umeå Universitet.

– Det här är en viktig satsning för att klara kompetensförsörjningen och få fler behöriga lärare. Samarbetet med Umeå universitet är oerhört viktigt och värdefullt och vi välkomnar alla intresserade att söka de tjänster vi erbjuder, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Ansökan till utbildningen pågår mellan 15 februari och 15 mars inför studiestart hösten 2024.

Läs mer om arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL)

För mer information kontakta:

Katarina Lindinger
VFU-samordnare
070-688 04 70
katarina.lindinger@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
090-16 47 01
christopher.granberg@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–

umeakommun