Snart får 1 800 fastighetsägare ett brev om sitt avlopp

0
20

Nu tar Miljö- och hälsoskydd första steget i kommunens stora satsning på små avlopp. Totalt ska runt 5 700 avlopp få tillsyn under de kommande åren och i dagarna får de första fastighetsägarna ett brev hem till sig.

Under drygt tre år kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbeta för att säkerställa att Umeås små avlopp uppfyller dagens miljökrav på rening.

Prioritering vid tillsyn

Arbetet är omfattande och inspektörerna betar av alla områden i en särskild prioriteringsordning. Ekologisk status, belastningen från fosfor och risker för människors hälsa styr vilka platser man börjar med. Först ut är området som sträcker sig från Norrbyn till Ström.

– På senare år har många flyttat till sina fritidshus för att bo där året om. Det sker ofta i närheten av sjöar och vattendrag, i områden som ursprungligen var avsedda för fritidshus. Mjölefjärden är ett sådant exempel, förklarar Nina Stenbacka, samordnare för tillsynsarbetet på Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun.

Belastningen blir för stor

När allt fler väljer att bo året runt i känsliga områden kan även små brister i avloppen göra att den totala belastningen på miljön blir för stor. Orenat avloppsvatten kan sprida parasiter, bakterier eller virus som orsakar sjukdom. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning. Övergödning ökar risken för algblomning och försämrar livsmiljön för fiskar och andra arter.

– Genom att sköta om din avloppsanläggning och kontrollera den regelbundet bidrar du till bra fiske, rent badvatten och säkert dricksvatten i ditt närområde. Dessutom håller anläggningen längre om du tar hand om den löpande, genom så kallad egenkontroll, förklarar Nina Stenbacka.

Bra att vara ute i god tid

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för alla avlopp i Umeå kommun. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör tillsyn för att kontrollera om anläggningarna lever upp till kraven i miljölagstiftningen. Just nu ligger snön djup och det är svårt att både kontrollera och sköta avloppet, men kommunen försöker informera i god tid om det som väntar.

– En gammal eller trasig anläggning kan behöva åtgärdas eller bytas ut och det är en lång process. Även om du inte hör till dem som får ett brev av oss nu så är det ingen dum idé att börja fundera på vilka alternativ det finns för dig om du tror att du måste byta anläggning, säger Nina Stenbacka.

Många oroar sig för kostnaderna som kan uppstå om man tvingas anlägga nytt avlopp.

– Vi förstår att det kan vara en tuff kostnad ta just nu. Därför är det bra om man är öppen för alternativa lösningar. Ett avlopp utan vattentoalett är till exempel ett billigare alternativ. Idag finns många fina torrtoaletter. Ett annat alternativ är att anlägga ett gemensamt avlopp med grannarna för att få ner kostnaderna, säger Nina Stenbacka.

Fakta om små avlopp och tillsyn

Små avlopp är mindre avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 200 personer. Små avlopp kan vara enskilt eller gemensamt ägda.

En tillsyn innebär att den som har ett eget avlopp får börja med att lämna uppgifter till kommunen om avloppets status. Därefter kan det bli aktuellt med ett platsbesök eller söka tillstånd för nytt avlopp eller åtgärder på det gamla.

På kommunens webbplats finns information för den som vill veta mer om tillsynen och hur du tar hand om ditt avlopp löpande. Där hittar du också en checklista som du kan använda för att bedöma om ditt avlopp behöver åtgärdas. Berörda fastighetsägare bjuds också in till ett informationsmöte om tillsynen.

Mer information

Nina Stenbacka, samordnande miljöinspektör, Umeå kommun
090-16 66 77, nina.stenbacka@umea.se

Hilda Person, miljöinspektör, Umeå kommun
090-16 66 65, hilda.persson.2@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–

umeakommun