Arbetsterapeuter bidrar till ökad självständighet

0
12

Nu kan fler äldre bo kvar i sina egna hem och vara självständiga längre. Detta tack vare ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgens utredningsenhet, där två arbetsterapeuter arbetar för att minska risken för fall och stärka den enskildes förmågor med hjälp av träning, hjälpmedel eller justeringar i hemmiljön.

På äldreomsorgens utredningsenhet samarbetar arbetsterapeuter med biståndshandläggare för att kommunens äldre som har behov av stöd i vardagen ska få rätt insatser.

När en person ansöker om hemtjänst görs en bedömning om personen med hjälp av träning, hjälpmedel eller miljöanpassningar kan bli delvis eller helt självständig. I samband med att en person ansöker om ett trygghetslarm erbjuds också ett hembesök där en arbetsterapeut ser över hemmiljön och fallrisker, samt ger tips och råd för att minska risken för fall.

– Fall är en vanlig orsak till behov av insatser från både vården och äldreomsorgen, och det är viktigt att sprida kunskap om risker och hur man kan tänka förebyggande. Åtgärderna kan vara små men effekterna blir stora. Det är också viktigt att uppmuntra till rörelse och aktivitet för att personen inte ska bli stillasittande och ”tappa” den balans- och förflyttningsförmåga som finns, berättar Anna Fredriksson, legitimerad arbetsterapeut på Utredning äldre.

Frigör viktiga resurser

Andelen äldre ökar samtidigt som det finns en låg arbetslöshet, vilket försvårar rekrytering. De resurser som finns måste därför planeras väl, och ett större fokus på det preventiva frigör i längden resurser inom hemtjänsten. Anna Fredriksson berättar att även den enskilde upplever det som positivt med möjligheten att få riktat stöd och hjälp för att fortsätta kunna vara självständig i sitt hem.

– Med enkla förändringar och insatser kan vi ofta hjälpa personen att klara av det som tidigare varit svårt. På två år har vi kunnat göra strax över femtio individer självständiga i insatser som de ursprungligen ansökt om att få hjälp med, och vi kan uppskatta att personerna i snitt bibehåller självständigheten i ungefär åtta månader eller längre, berättar Anna Fredriksson.

Fallprevention är ett område som fortsatt kommer vara viktigt för kommunens äldreomsorg. Bland annat utökades utredningsenheten vid årsskiftet även med en sjukgymnast på halvtid, som kan bidra med ett ytterligare perspektiv för att arbeta med säkra förflyttningar och minskad fallrisk.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–

umeakommun