USA-ambassadör gjorde blixtvisit i Umeå

0
97

I måndags besökte den amerikanske ambassadören, Erik D. Ramanathan, Umeå. Under besöket fick han bland annat höra om det logistiska nav som genom hamnen i Umeå knyter samman Finland med de isfria hamnarna vid atlantkusten, men också om det jämställdhetsarbete som bidragit till att göra Umeå till en trygg plats utan socialt utsatta områden.

– Det har varit väldigt intressant att komma hit till Umeå och norra Sverige. Universiteten här är förstås mycket viktiga genom den arktiska kompetens som de besitter och inte minst forskningen inom Life Science, där vi från amerikansk sida ser goda möjligheter att utveckla samarbeten. En ögonöppnare för mig är den korridor i öst-västlig riktning som har utvecklats från södra Finland via kvarken till hamnarna vid den norska atlantkusten. Den har en stor potential inte bara när det gäller ett framtida Natomedlemsskap utan också för utbytet av varor och tjänster, säger Erik D. Ramanathan.

Under besöket hos Umeå kommun fick Erik D. Ramanathan en kort genomgång av Umeås historia, stadens tillkomst 1622, om stadsbranden 1888, om skälet till att Umeå brukar kallas björkarnas stad. Umeå är visserligen geografiskt långt från centrala Europa, men redan på 1500-talet beskrevs hur transporter gick över kvarken, mellan Umeå och Vasa. Det är ett läge som fortfarande ger städerna en strategisk viktig position i norra Europa.

Ser man på en aktuell karta med det europeiska trafiknätet har Umeå ett kortare avstånd till Helsingfors än till Stockholm. På grund av det rådande säkerhetsläget med krig i Ukraina har vägarna österut stängts av och gjort Finland mer isolerat än tidigare, vilket gör färjetrafiken och leveranser över kvarken allt viktigare. Genom nyttjande av färjan Aurora Botnia, som Umeå kommun och Vasa stad äger tillsammans, kortas vägen mellan södra Finland och hamnarna vid atlantkusten som Trondheim och Mo i Rana avsevärt. Dessutom har den finländska militären visat ett starkt intresse av att stärka trafiken över kvarken och därför aktualiserat behovet av en bro, vilket den finländska regeringen nu utreder.

Under besöket fick Erik D. Ramanathan också en beskrivning av det moderna Umeå med en ung befolkning som har en stark internationell prägel. Ser vi in i framtiden väntar en Norrbotniabana, en ny ringled runt Umeå och förstås också målet att vi ska bli 200 000 invånare till 2050. Umeå har dessutom en stark hållbarhetsprofil och medverkar i EU:s satsning på klimatneutrala och smarta städer, som ska leda till klimatneutralitet till år 2030.

Kommunalråden Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S) gav under mötet en ljus bild av Umeå genom beskrivningen av den unga befolkningen, att vi lever i den största arbetsmarknadsregionen i norra Sverige med såväl offentliga aktörer som en växande och bred privat sektor, där inte minst IT-företagen spelar en viktig roll.

Umeå utsågs i somras till Superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Umeå är den största staden i Sverige som inte har några utsatta områden, enligt polisens definition, och även om staden inte klarat sig helt från kriminalitet så är uttrycken av detta än så länge mycket lindriga, jämfört med liknande städer i södra Sverige.

Erik D. Ramanathan visade ett intresse för hur Umeå kommun agerar när det gäller olika samhällsproblem. Kommunalråden beskrev nyttan av ett rikt kulturliv och möjligheter till idrott och andra aktiviteter för unga som viktiga komponenter för att motverka en negativ utveckling. De lyfte också ett konsekvent jämställdhetsarbete sedan 30 år med syfte att skapa förutsättningar för alla att utvecklas och trivas i Umeå. Dessutom finns i dag ett välutvecklat samarbete mellan kommunen, polis och andra samhällsaktörer för att upptäcka och hantera problem när de dyker upp.

– För oss i Umeå är det viktigt att bygga en attraktiv stad för framtiden. Att utveckla en stad som är fungerande för alla, både kvinnor och män, och som är bra för våra barn att växa upp i, tror vi är en nyckel till framgång. Det är något som vi gärna delar med oss av till besökare från andra delar av världen. Genom att erbjuda goda uppväxtvillkor, ett bra arbetsliv och en bra fritid får vi inte bara en trygg stad, vi får också en hållbar tillväxt, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2 vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Umeå kommun
———————————————————–