Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Local News

Planbesked för 60 småhustomter och ett seniorboende i Sörfors

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked till tre nya detaljplaner i Sörfors. Det gäller ett större område, delat på två planbesked, för småhus i den...

Planbesked för nytt flerbostadshus i Holmsund

I kvarteret mellan Nygatan, Djupviksgatan, Svedbergsgatan och Sandviksvägen i Holmsund ska det planläggas för ett nytt flerbostadshus. Centralt i kvarteret finns en byggnad som...

Byggnadsnämnden vidtar åtgärder för budget i balans

Under 2023 uppvisade byggnadsnämnden ett underskott på över 16 miljoner kronor, och prognosen för 2024 ser liknande ut. För att minska underskottet och nå...

Räddningstjänsten rustar för höjd beredskap

Kommunal räddningstjänst är en väsentlig del av den civila beredskapen och behöver fungera även vid stora samhällsstörningar, höjd beredskap och krig. Nu börjar ett...

Storsjöhallen stänger på grund av legionellabakterier

Efter att legionellabakterier upptäckts vid provtagning på Navet beslutade fritidsförvaltningen att provta samtliga kommunala bad. Efter provtagning på Storsjöhallen har legionellabakterier upptäckts i en...

19 företag startar cirkulär bygghandel i Umeå

En nystartad ekonomisk förening med 19 olika företag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln som öppnar i höst...

En stark musiksommar i Umeå

Efter att hela Sveriges festivalsommar inletts med Brännbollsyran 31 maj – 1 juni fortsätter Umeå att leverera en rad spännande musikevenemang. - Umeåbor och inresande besökare...