Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Morö Backe centrum ska utvecklas – nu vill vi ha in synpunkter

Skellefteå kommun, SBB och Unobo planerar att utveckla Morö Backe centrum med bland annat fler bostäder, grönområden och mötesplatser, och skickar nu ut en...

SKR utreder behov av nationellt nätverk efter Skellefteå kommuns motion

I somras skickade Skellefteås kommunstyrelse in en motion till kongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med en uppmaning om att SKR borde skapa...

Nya krav på utformningen av Skellefteås för- och grundskolor ska ge bättre lärmiljöer

Under onsdagen godkände för- och grundskolenämnden två nya funktionsprogram som styr utformningen av kommunens framtida förskolor och grundskolor, och som påverkar hur befintliga lokaler...

50 nya bostäder ska byggas på Sörböle

Cirka 50 nya lägenheter ska byggas på Sörböle nu när Skellefteå kommun överlåter en del av fastigheten Vagnen 7 till UGM Fastigheter AB. ...

Nu kan invånarna tycka till om Skellefteå kommuns landsbygdsplan

Till och med den 30 januari 2024 har alla som bor och verkar i och runt om Skellefteås landsbygder möjlighet att tycka till om...

Mer pengar till aktiviteter på Skellefteås vård- och omsorgsboenden

Skellefteås vård- och omsorgsavdelning får 200 000 kronor för att utöka sitt aktivitetsutbud. Det beslutade socialnämnden på sitt sammanträde på tisdagen. Alla 20...

Socialnämnden vill stärka stödet kring demenssjuka och anhöriga i Skellefteå

En plan för hur socialkontoret ska jobba mer förebyggande kring de som drabbas av demenssjukdomar beslutades av socialnämnden i Skellefteå i går. Bland målsättningarna...

Skellefteå kommun och Skebo deltar på klimatmöte i Bryssel

Den 23-24 november medverkar Skellefteå kommun och Skebo på ett klimatmöte i Bryssel. Det anordnas av EU-kommissionen och syftet är att europeiska länder ska...

Kulturnämnden har utsett årets stipendiater

På sitt möte den 15 november tog kulturnämnden beslut om mottagare av ungdomskulturstipendium och kulturstipendium för 2023. Beslut togs även om mottagare av arbetsstipendium,...

Skellefteå har antagit ny version av programmet Hållbart byggande i trä

Nu har Skellefteå kommun uppdaterat och antagit en ny version av programmet för Hållbart byggande i trä, som är ett av flera styrande dokument...