Skellefteå Universities Alliance, SUA, är en ny modell som samlar ett antal lärosäten i en allians med syfte att bedriva högre utbildning och forskning på campus Skellefteå. En allians med fem lärosäten har nu bildats som första steg, och fler nationella och internationella lärosäten kommer successivt att ansluta sig. Mälardalens universitet meddelade redan den 9 oktober sin avsikt att ingå i SUA och nu ansluter sig ytterligare fyra lärosäten; Högskolan Väst, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Redan 2024 startas nya program och kurser i Skellefteå och allt eftersom kommer utbudet att utökas till att omfatta både grundutbildning och fortbildning.

Vi är oerhört glada över bildandet av Skellefteå Universities Alliance. Med den tillväxt vi har i kommunen så behöver vi kraftigt växla upp utbudet av högre utbildning för att klara av att försörja näringslivet och den offentliga sektorn med personal. SUA blir något nytt och unikt vilket passar oss här i Skellefteå som står mitt i en enorm samhällsomvandling, säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Det här är en viktig satsning med ett starkt och brett politiskt stöd. Det behövs mer av samarbete på nationell nivå för att klara framtidens utmaningar vad gäller utbildning och kompetensförsörjning, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Utan eget lärosäte men med stora behov av kompetensförsörjning har Skellefteå behövt tänka nytt kring hur utbildningar kan bedrivas på plats för att säkra behovet av högskoleutbildade. Utöver de fem lärosäten som idag anslutit till SUA pågår samtal med ett antal nationella och internationella lärosäten. Målsättningen är att SUA ska ha minst 15 nationella och 5 internationella lärosäten år 2030, och dubbla antalet till 2040. Fullt utbyggt planeras för 15 000 registrerade studenter inom ramen för Skellefteå Universities Alliance.

Extremt stora etableringar av nya företag till följd av den gröna omställningen har inneburit att alla samhällsinstitutioner måste accelerera sina verksamheter. Genom Skellefteå Universities Alliance kommer även de nya behoven av högre utbildning att kunna tillgodoses i Skellefteå, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare.

Modellen blir landets första testbädd för akademisk innovation och förnyelse och här kommer bland annat nya utbildningar, utbildningsformer, pedagogik och samverkansmodeller mellan lärosätena att testas för att sedan skalas upp nationellt. Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet bedriver sedan länge verksamhet på campus Skellefteå och med SUA kommer nu kapaciteten att kraftigt utökas. SUA förstärker möjligheterna för nationella och internationella studenter att studera i en attraktiv miljö som präglas av utveckling och snabb omställning. För de lärosäten som ansluter sig till alliansen skapas spännande och unika möjligheter till utveckling och innovation på en ny arena.

Vi vet att forskning och högre utbildning är av central betydelse för tillväxt och kompetensförsörjning. Genom den samhällsutveckling vi nu ser i Norrland landar ett särskilt ansvar på oss universitet i regionen och därför är det naturligt för Mittuniversitetet att vara med i SUA, säger Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet.

Vi drivs av ambitionen att göra skillnad. Högskolan ser därför fram mot ett kreativt samarbete med Skellefteå och andra lärosäten med målet att underlätta den gröna omställningen, säger Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Skellefteå / Mynewsdesk (Ge idéerna plats)
———————————————————–