Skellefteå kommun, SBB och Unobo planerar att utveckla Morö Backe centrum med bland annat fler bostäder, grönområden och mötesplatser, och skickar nu ut en enkät för att få in synpunkter.

Enkäten blir en del av förstudien till det kommande planarbetet i området, för att se till att de som berörs av förändringen får göra sin röst hörd.

– Frågorna handlar bland annat om hur området ska utvecklas för att invånarna ska trivas bättre och hur tryggheten kan öka i området, säger Lisa Elveros, planingenjör vid Skellefteå kommun.

Enkäten är öppen mellan den 1 december och 15 januari.

– Vi är mycket glada att nu få ta det första steget i utvecklingen av området tillsammans med våra hyresgäster och invånarna i Skellefteå kommun. Dialogen är ett viktigt verktyg för oss som fastighetsägare och vi hoppas att många hyresgäster och Skellefteåbor vill vara med och tycka till om utvecklingen av området, säger Pontus Lundström, projektchef, Samhällsbyggnadsbolaget.

SBB kommer också att vara ute och prata med människor som rör sig i området och på så sätt får de som inte vill göra enkäten via mobilen också en möjlighet att lämna sina synpunkter.

Här finns enkäten: Morö Backe – Placetoplan

För mer information, kontakta:
Lisa Elveros, planingenjör vid Skellefteå kommun: 072-240 60 06
Stella Karagianni, arkitekt vid Skellefteå kommun: 072-221 58 32
Pontus Lundström, projektchef, Samhällsbyggnadsbolaget: pontus.lundstrom@sbbnorden.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Skellefteå kommun
———————————————————–

skellefteakommun