I somras skickade Skellefteås kommunstyrelse in en motion till kongressen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med en uppmaning om att SKR borde skapa ett brett nationellt nätverk kopplat till frågor som rör de nationella minoriteteter. SRK har nu svarat på motionen.

Bakgrunden till förslaget är att det i dagsläget inte finns något rikstäckande nätverk som riktar sig till förtroendevalda för frågor kopplade till de fem nationella minoriteterna.

– Alla kommuner och regioner ska, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer. Samtidigt visar rapporter att för få kommuner lever upp till detta grundskydd. Vi ser därför ett stort behov av ett nationellt nätverk som stöttar lokala och regionala beslutsfattare i arbetet med dessa frågor, säger Andreas Löwenhöök, ordförande i Skellefteå kommuns samråd med nationella minoriteter.

I motionen lyftes det fram att det politiska engagemanget i minoritetsfrågorna varit begränsat i många kommuner, vilket till stor del berott på kunskapsbrist. Förslaget var ett nätverk som täcker hela landet och omfattar samtliga nationella minoriteter. I motionen påpekades det att SKR spelar en viktig roll i detta genom att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet, samt och vara en drivande och samordnade kraft för att få ett sådant nätverk att fungera.

Svaret från SRK är att styrelsen får i uppdrag att utreda behov av och möjlighet till ett nationellt nätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner, kopplat till frågor som rör de nationella minoriteterna.

SRK skriver i svaret att det i dagsläget inte finns något rikstäckande nätverk som motsvarar det som föreslås i motionen. Vidare påpekas det att nätverket kan vara ett steg för ytterligare samordning och erfarenhetsutbyte, samt en arena för spridning av goda exempel för landets kommuner och regioner.

– Vi välkomnar att SKR tillmötesgick Skellefteå kommuns motion och ska kartlägga behovet av ett rikstäckande nätverk. Vi är övertygade om att en sådan kartläggning kommer att landa i samma behovsbild som vi har beskrivit samt att detta i förläggningen innebär att ett nätverk kommer på plats. Detta skulle vara en förstärkning av kommun- och regionssveriges arbete kopplat till nationella minoriteter, vilket Skellefteå kommun är glada för att ha bidragit till, säger Andreas Löwenhöök.

För ytterligare information:
Andreas Löwenhöök, förtroendevald: 070-307 53 45, andreas.lowenhook@skelleftea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Skellefteå kommun
———————————————————–

skellefteakommun