En ny gymnasieskola i Skellefteå är ett steg närmare att bli verklighet. Idag beslutade bygg- och miljönämnden att en ny detaljplan ska tas fram för området på Norrböle.

– Vi räknar med cirka 600 nya elever till 2030 så en ny gymnasieskola är en av åtgärderna som behövs för att vi ska kunna möta det behovet, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Syftet med detaljplanen blir att pröva möjligheten till både en ny gymnasieskola och en fotbollshall. Under planarbetet behöver man bland annat ta hänsyn till Kulturskolan som ligger i närheten och de kulturhistoriska värden som finns, till trafiksäkerheten eftersom området ligger nära flera vägar och hur platsen ska kunna upplevas trygg under en stor del av dygnet.

I oktober beslutade gymnasienämnden att skolan kommer att heta Norrvallagymnasiet.

– Stadsdelsområdet Norrvalla är redan idag allmänt känt som ett område för idrottsverksamhet av olika slag och det kommer att bli viktigt för gymnasieskolan att ta vara på närheten till de omgivande idrottsanläggningarna och utemiljöerna. Det har bidragit till att vi har valt att ge den nya gymnasieskolan, som planeras ha idrottsprofil, namnet Norrvallagymnasiet, säger Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden.

Skolan planeras att kunna öppna höstterminen 2026 och föreslås bestå av en blandning av högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och nationell idrottsutbildning, NIU.

Fakta: Planområdet

Planområdet ligger cirka 800 meter från centrum och omgärdas av Norrbölegatan i norr, Norra järnvägsgatan (väg 372) i söder, Kulturskolan i öster och befintliga flerbostadshus i väster.

För mer information, kontakta:
Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden: 070-379 53 58
Joakim Dahlgren (S), ordförande i gymnasienämnden: 072-70 84 039

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Skellefteå kommun
———————————————————–