Skellefteå Kraft har installerat 335 nya laddare för elbilar på parkeringsplatser vid Riksbyggens bostadsrättsförening Torpet i Skellefteå. Det är Sveriges hittills största anläggning med Charge Amps laddboxar. Nu kan medlemmarna ladda sina elbilar med 100 procent förnybar kraft.

Brf Torpet valde en helhetslösning från Skellefteå Kraft med laddboxar, projektering och installation. Föreningen tog stöd av Riksbyggens sakkunniga i projektet och beviljades även bidraget Ladda bilen, Naturvårdsverkets stöd till bostadsrättsföreningar, organisationer och företag som vill installera laddstationer.

– Det har varit viktigt för oss att ha en trygg leverantör under den här resan. Nu är vi en ännu mer attraktiv bostadsrättsförening att bo i. Vi hade ett resonemang i styrelsen om behovet av fler elbilar och en önskan att kunna bidra till en hållbar omställning. Vi bad att få stöttning från Riksbyggen som är experter på den här typen av projekt, säger Britt-Marie Grahn som suttit i arbetsgruppen.

Trots att det är ett stort projekt har det gått fort från första tanke till första tankning. Försommaren 2022 tillsatte föreningen en arbetsgrupp och vintern 2023 var laddarna på plats. Skellefteå Krafts arbete var klart efter sju månader, två månader tidigare än planerat, trots att installationen började på vintern när det var tjäle i marken.

– Vi har ett ombyggnadsavtal med fast pris där Riksbyggen och Skellefteå Kraft tar helhetsansvaret mot föreningen som kan känna sig trygg med att de får en högkvalitativ laddlösning. Vi har hjälpt många föreningar, men den här sticker såklart ut med sin storlek, säger Benjamin Stenlund, energiingenjör på Riksbyggen.

Effektfrågan löstes genom att installera laddboxarna på enfas tio ampere. Det genererar 2,3 kWh, vilket är en ungefärlig laddtid på 1 mil i timmen. Det är en långsammare laddning anpassad för över natten-laddning men som täcker vardagskörning. Samtidigt byttes gamla kablar från elcentralerna ut till nya och parkeringsplatserna breddades till dagens standard.

– Efterfrågan på den här typen av lösningar är stor. Många vill ha hjälp att ställa om och det underlättar för bilägare som vill investera i elbil när det finns laddare på plats. Vi vill vara drivande i omställningen till 100 procent förnybar kraft och därför kändes det extra roligt att få förtroendet att leverera till ett så pass stort uppdrag, säger Daniel Degerman, kundansvarig på Skellefteå Kraft.

För mer information:
Daniel Degerman, Key Account Manager, Skellefteå Kraft
daniel.degerman@skekraft.se
+46 910-77 29 57

Benjamin Stenlund, Energiingenjör, Riksbyggen
benjamin.stenlund@riksbyggen.se
+46 910-77 47 50
Skellefteå Kraft möjliggör samhällets elektrifiering och framtida infrastrukturlösningar genom innovation, forskning och investeringar i förnybar energi. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Skellefteå Kraft
———————————————————–