Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT
Hem Partners - Piteå kommun

- Piteå kommun

Välkommen till Piteå kommuns “samlingssida” hos Piteå Gratistidning. Nedan listas de senaste inläggen. I “sidofältet” till höger visas “Senaste annons” och annat matnyttigt.

Glada vinnare på festlig och fullsatta näringslivsgala!

Under fredagskvällen fick nio Piteåföretagare ta emot priser och hyllningar under näringslivets gala Piteå Business Awards. Närmare 450 gäster hade samlats för att mingla...

EU-medel finansierar förstudie om framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Piteå kommuns socialtjänst har beviljats drygt 200 000 kr ur den Europeiska socialfonden+ för att genomföra en förstudie om framtidens kompetensförsörjning. Förstudien kommer drivas...

Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden om kyrkparkeringen – två timmars avgiftsfri parkering fortsätter...

Förslaget att ta ut avgift från första timmen på kyrkparkeringen behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden i januari månad. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för att få...

Trygghet och studiero i skolan – en rättighet

Enligt skollagen har alla elever rätt till trygghet och studiero. Alla landets skolor arbetar därför med trygghet och studiero, men på lite olika sätt....

Autentiskt lärande för framtidens vårdpersonal i Vuxenutbildningens vårdlab

Vuxenutbildningen i Piteå kommun har skapat ett modernt vårdlab med syfte att kunna erbjuda autentisk undervisning i olika vårdmiljöer. I vårdlabbet får eleverna praktiska...

Piteås simhallar lyfter vikten av att duscha före bad

Piteås simhallar betonar vikten av att duscha före simning för att minska behovet av klor i vattnet och förbättra bassängernas vattenkvalitet. Denna vecka kommer...

Snart dags för Piteå Business Tour – en vecka med fokus...

Intresset är stort inför Piteå Business Tour, årets höjdpunkt för det lokala näringslivet, och som i år går av stapeln 19–23 februari. Under fredagens...

Pressinbjudan 16 februari: Företagen ser fram emot Piteå Business Tour

Piteå – det är hit man kommer när man kommer...

Efter 274 år kommer Daniel Solander hem till Piteå

Piteåsonen och Linnélärjungen Daniel Solander har gjort stora avtryck i historien som botaniker, naturforskare, naturhistoriker, upptäcktsresande, inte minst internationellt. Han representerar även den första...

Mikael Ferm anställs som ny projektledare för Norrbotniabanan

Piteå – det är hit man kommer när man kommer...