Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Förbättrad årsprognos och redovisning av kvalitetsrapport Personal 22/23

Under Barn- och utbildningsnämndens sammanträde tog nämnden del av budgetuppföljningen som visar på en avvikelse om -10,6 miljoner till och med oktober. På helåret...

I helgen invigs åkbandet för barn på Lindbäcksstadion med adventsfirande och premiär i tävlingsbacken

Lördag 2 december klockan 10 invigs det nya åkbandet i barnbacken på Lindbäcksstadion. En efterlängtad satsning för barn och familjer i Piteå. Anläggningen är...

Dialog om Vision 2050 väckte stort engagemang

Arbetet med att ta fram en ny vision för Piteå fortgår. Cirka 1100 personer har medverkat i höstens olika dialoger. Nu pågår bearbetning av...

Förpackningsinsamling förenklas. Kommunstyrelsen stöttar Pirevas förslag om sopkärl med två fack.

Vid årsskiftet övergår insamling av förpackningar till Sveriges kommuner. Bakgrunden till förändringen är ett regeringsbeslut från 2022 med syftet att göra det enklare att...

Temadag markvattenanvändning för lantbruksnäringen | Piteå kommun

Piteå – det är hit man kommer när man kommer...

Fortsatt finansiering för Piteå kommuns Inflyttarservice

Våren 2022 lanserades Inflyttarservice, som arbetar väldigt konkret för ökad inflyttning och ett bra mottagande av nya invånare. Via Inflyttarservice har vi under året...

Nytt aktivitetshus för tre dagliga verksamheter i Piteå kommun

I fredags invigdes Aktivitetshuset i Öjebyn med alkoholfritt bubbel och tilltugg för att fira att tre dagliga verksamheter flyttat ihop i nya lokaler. Aktivitetspatrullen,...

Flera taxor justeras efter beslut vid måndagens möte i kommunfullmäktige

På agendan för måndagens sammanträde fanns flera ärenden som handlade om förslag till nya taxor. En av dem var förslag på nya avgifter för...

Beslut i Kommunfullmäktige: HVB-hem för ensamkommande barn ska avvecklas successivt 

Under dagens Kommunfullmäktige fattades det slutgiltiga beslutet i frågan om boende för ensamkommande flyktingbarn; Piteå kommuns HVB-hem kommer avvecklas successivt. Redan nu jobbar Piteå...

Isbanan i Piteå öppnar tidigt med ny sträckning

Piteå – det är hit man kommer när man kommer...