Förra veckan samlade Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland för att prioritera EU-medel till olika utvecklingsprojekt. Nu står det klart att Piteå Science Park tilldelas cirka 9,7 miljoner kronor för att bedriva tre nya utvecklingsprojekt.

– Konkurrensen om finansiering var tuff. Det var många kvalificerade ansökningar som vi konkurrerade med. Vi är därför oerhört glada att vi blev tilldelade finansiering för samtliga projektansökningar som vi lämnade in tidigare i år. Det är viktiga projekt som nu har beviljats stöd och de möjliggör för oss att arbeta med utpekade spetsområden som är viktiga nyckelfaktorer inom den gröna omställningen, säger Johanna Blylod verksamhetschef Piteå Science Park.

– Projektfinansieringen gör att vi, tillsammans med företag, forskare och kommuner i regionen, kan stödja utvecklingen av näringslivet och samhället. Till exempel kan vi hjälpa företag ta del av forskning och långsiktigt generera fler möjliga etableringar till regionen, säger Marita Björkman Forsman, styrelseordförande Piteå Science Park.

Ska stärka kultur och skogsindustrin

Ett av de beviljade projekten är Skogsnäringens Innovationsråd, som har som mål att förbättra förutsättningarna för innovationer inom skogsnäringen. Företag inom skogsnäringen kommer uppmuntras att samarbeta med andra branscher, forskningsinstitut och universitet, oberoende av geografisk plats. Projektet ska skapa en plattform där nya idéer kan växa och utvecklas med målsättning att gynna hela skogsindustrin.

Parallellt ska projektet North Creative Nodes startas, ett projekt som fokuserar på små och medelstora företag inom kulturella och kreativa branscher. Målet är att stärka deras tillväxt och möjligheter till hållbar utveckling.

Det tredje projektet, Samverkansarena fiberkomposit, ska skapa verka för samarbete och innovation inom fiberkompositområdet som är ett viktigt spetsområde i Piteå.

– Gemensamt för alla tre projekten är deras fokus på samarbete och skapandet av innovativa miljöer som stödjer företagens tillväxt och hållbar utveckling. Genom att länka samman olika branscher, forskningsinstitut och akademi, samt skapa tillgång till nödvändiga resurser och nätverk, bidrar dessa projekt till att stärka hela regionens konkurrenskraft och framtida framgång, berättar Henrik Bucht VD Piteå Science Park.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå Science Park / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–