Hållbarhet är en del av vår värdegrund och för oss handlar det om ansvar, långsiktighet uthållighet, förändringsförmåga och vilja att ta till sig nya lärdomar och teknik.

Som energibolag förstår vi vårt ansvar gentemot samhället och vår miljö. Därför är vi stolta över att presentera vår Hållbarhetsredovisning för 2023, ett år som präglats av vårt intensiva arbete för att främja hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet.

Vi har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling för kommunen, medborgarna, kunderna och våra medarbetare. Vi påverkar samhället inom de sociala, miljömässiga och ekonomiska områdena och vårt fokus ligger på att ständigt bli bättre och att förstå vår påverkan. Framtiden handlar mycket om hur vi med elektrifieringens och digitaliseringens hjälp ska utveckla det hållbara samhället.

– Hållbarhetsredovisningen är en öppen och ärlig sammanfattning av våra framsteg och resultat under året. Vi är stolta över det vi har åstadkommit, men vi vet att det finns mer att göra. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en mer hållbar värld för kommande generationer, säger Jörgen Andersson-Strand, VD.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: PiteEnergi / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–