Piteå kommun tar aktivt ställning mot våld i nära relationer och för den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från våld. Under nästa vecka, 20 – 26 november, deltar kommunen i kampanjen En vecka fri från våld för att sätta fokus på frågan och lyfta vikten av att ge stöd till våldsutsatta, det förebyggande arbetet och behandling av våldsutövare.

-Att leva ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet och det är viktigt att vi som MR-kommun ständigt arbetar för att få stopp på våldet för att vårt Piteå ska vara en trygg stad för alla som bor här. Det är en självklarhet för oss som kommun att medverka i den nationella kampanjen En vecka fri från våld för att öka kunskapen om de brott som sker innanför hemmets väggar, säger Kata Nilsson, kommunalråd, Piteå kommun, som kommer inleda temakvällen den 23 november; Hur kan vi arbeta för att stoppa våld i nära relationer i Piteå?

Sara Granström, socialsekreterare och samordnare vid enheten Våld i nära relationer, har planerat veckans program i Piteå tillsammans med kollegor och socialtjänstens verksamhet Samtal om våld som erbjuder behandling till våldsutövare.

-En vecka fri från våld är en årligt återkommande kampanj i november och syftet är att synliggöra det våld som sker i nära relationer; det kan vara någon som är närmare än du tror som är utsatt eller som utövar våld mot sin partner. Vi vill bidra till att höja kunskapen både hos profession och allmänhet om vad som är våld och det stöd som finns att få. Och ju fler vi blir som pratar om frågan och tar ställning mot, desto mindre bli stigmat att söka hjälp, säger Sara Granström.

Samtal om våld – behandling av våldsutövare

På måndag 20 november arrangerar Piteå kommun två föreläsningar, varav en är en digital föreläsning om behandling av våldsutövare med Dan Rosenqvist, legitimerad psykolog och KBT-terapeut, som är medskapare till samtalsstrukturen Samtal om våld riktad till den målgruppen.

Fem behandlare i Piteå kommun har utbildat sig i metoden.

-Eftersom det är en frivillig behandling bygger den på att den som söker stöd hos oss är beredd att ta ansvar för sitt våld och vill förändra sitt beteende, det vill säga den kräver en insikt som tyvärr inte finns hos alla. Men de vi möter vill inte längre vara den som gör illa sin partner och därför vänder de sig till oss för att få hjälp, säger Kristian Axerup, familjebehandlare, socialtjänsten, och fortsätter:

-Vår första prioritering i behandlingen är att få stopp på våldet och vi kräver alltid att ha kontakt med personens partner för att erbjuda stöd via enheten Våld i nära relationer och för att följa upp att våldet upphör.

Om våldsutsatthet och återhämtning

Måndagens andra föreläsning arrangeras av enheten Våld i nära relationer tillsammans med Piteå församling, Svenska kyrkan. Det är Lena Stenvall som är tillbaka i Piteå för att föreläsa om våldsutsatthet och återhämtning. Lena har lång erfarenhet av att arbete med konsekvenser av trauma/ våldsutsatthet då hon mött kvinnor i behandling. I samband med föreläsningen visas en utställning av verk skapade av våldsutsatta. Det är inte tillåtet att fota eller filma utställningen eller föreläsningen.

Lena Stenvall har tidigare gästat Piteå genom föreläs/ställningen Jag skulle då gå vid första slaget och hon har utbildat Piteå kommuns chefer om våld i nära relationer.

Våld kopplat till arbetsgivarperspektivet

Cathrine Granberg, Piteå kommuns personalchef, kommer medverka under torsdagens arrangemang Hur kan vi arbeta för att stoppa våld i nära relationer i Piteå? på Kaleido. Cathrine kommer prata om utbildningssatsningen ”Våld kopplad till arbetsgivarperspektivet” som är obligatorisk för samtliga chefer i Piteå kommun. Frågan om våld ingår i rehabiliteringsrutiner och medarbetarsamtal från och med i höst.

-Att belysa frågan kring våld i nära relation är viktig ur flera perspektiv. Som arbetsgivare är den viktig eftersom den påverkar våra medarbetares mående. Att vara utsatt eller att ha varit utsatt för våld i nära relation är ofta grunden till psykisk ohälsa, säger Cathrine Granberg och fortsätter:

-Ett problem i samhället är tystnaden och att våga fråga är en nyckel till att visa omtanke och kan vara avgörande för den som är utsatt. Som arbetsgivare vill vi skapa en trygg situation på arbetsplatsen och stödja våra medarbetare så att de får rätt stöd och hjälp.

Samverkan mot våld

Samverkan har varit ett nyckelord inför kampanjveckan och i Piteå kommer handlarna uppmärksamma Våld i nära relationer genom att bära pins med märket En vecka fri från våld samt sprida programblad och visitkort med kontaktuppgifter till riktat stöd som finns att få i Piteå kommun. PiteBo kommer uppmärksamma veckan genom information till anställda och hyresgäster och biblioteken har bokutställningar på temat.

-I år har vi varit många som arbetar för att sprida kunskap om våld i nära relationer och många aktörer vill engagera sig vilket är jättepositivt, säger Sara Granström, socialsekreterare och samordnare, enheten Våld i nära relationer, Piteå kommun.

På fredag träffar hennes kollegor eleverna på Strömbackaskolan tillsammans med skolkuratorer och Ungdomsmottagningen.

-De kommer prata om vad som är våld i ungas relationer och vilket stöd som finns att få. Det är viktigt att höja kunskapen om att våld är mer än fysiska slag så fler kan söka och få hjälp, säger Sara Granström.

Kontaktpersoner:
Sara Granström
Socialsekreterare och samordnare
Våld i nära relationer, Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 65 90
E-post: sara.granstrom@pitea.se

Kristian Axerup
Familjebehandlare
Samtal om våld, Socialtjänsten
Telefon: 0911-69 68 40
E-post: kristian.axerup@pitea.se

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Kampanjen genomförs på många olika platser i Sverige.

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Tjejjouren Luleå, Kalix kommun, Piteå kommun, Centrum mot våld – Luleå kommun, Bodens kommun, Kvinnojouren Boden, Arjeplogs kommun, Kvinnojouren Nike, SSAB, Rädda Barnen, Kiruna kommun samt Haparanda kommun. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–