Elnätföretagen står inför en spännande framtid då elanvändningen i Sverige förväntas fördubblas till 2045. För att möta detta behov planeras enorma investeringar inom elnät, uppskattat till upp emot 1000 miljarder kronor. Denna utmaning påverkar även lokala elnätsföretag som PiteEnergi genom ökade investeringar och kostnader, som medför att elnätpriserna kommer att justeras med i genomsnitt 7 % år 2024.

PiteEnergi och andra lokala elnätbolag är anslutna till regionnätet, och kostnaderna för dessa anslutningar utgör en betydande del av elnätavgifterna för varje lokalt nätbolag. Tidigare har förändringarna varit ganska förutsägbara, men nu har förutsättningarna förändrats kraftigt, även om de grundläggande faktorerna som påverkar elnätpriserna är desamma. De kraftiga investeringsbehoven, tillsammans med den ökade inflationen som driver kostnadsökningar, påverkar mest. Dessa faktorer är också anledningen till ökningen av regionnätskostnaderna för lokala elnätsbolag.

Stora investeringar i Piteå!

PiteEnergi planerar stora investeringar i infrastruktur- och underhållsprojekt. Totalt planerar vi att investera ca 110 miljoner kronor under 2024, varav ungefär hälften kommer att fokuseras på förbättringar i elnätet. En betydande del av dessa investeringar är direkt kopplade till kunddrivna projekt och den samhällsutveckling som sker i Piteå.

– Hela branschen står inför omfattande investeringar för att möta kraven. För att lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle måste vi investera i elnätet på alla nivåer. Vi ser en ökning av kunddrivna projekt, vilket är positivt. Företagens satsningar i Piteå är avgörande för tillväxten i Piteå. Även en ökande andel solcellsanläggningar och ladd infrastruktur medför att nätet behöver förstärkas, säger Fredrik Alm, Elnätchef på PiteEnergi.

Prisjusteringen kommer att gälla från och med 1 januari 2024 och motsvarar cirka 25 kronor per månad för en villa med 16A huvudsäkring. En fullständig prislista finns publicerad på piteenergi.se.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: PiteEnergi / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–