PiteEnergi har gått samman med Luleå tekniska universitet (LTU), H2 Green Steel och Smurfit Kappa i projektet H2Labs för att starta upp storskalig vätgastillverkning i Piteå. Ett partnerskap som inte bara formar Piteås framtid, utan som också visar vägen till en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer.

H2 Labs-projektet leds av Luleå tekniska universitet och har fått en betydande finansiering på 81 miljoner kronor från Tillväxtverket och EU:s fond för rättvis omställning till att bygga upp en testanläggning, vid LTU Green Fuels, kopplat till forskning för storskalig vätgastillverkning i Piteå.

Vätgas är en nyckelkomponent i övergången till hållbara energilösningar. Genom vårt engagemang i H2 Labs-projektet visar vi vårt åtagande för att främja den gröna omställningen och driva på utvecklingen av hållbara energialternativ.

Vi strävar inte bara efter att utveckla dessa alternativ; vi är också engagerade i att optimera processen. Ett av våra huvudmål är att undersöka hur restvärme från vätgastillverkningen kan användas på bästa sätt, vilket minimerar energiavfall och minskar vår miljöpåverkan avsevärt. Detta steg är avgörande för att skapa en mer cirkulär ekonomi och minska vårt koldioxidavtryck.

Genom att bygga och driva denna får vi ovärderlig erfarenhet och insikt i vätgasproduktionens komplexitet. Detta kommer att vara viktigt för att öka vår kunskap och förståelse, och därmed säkerställa en framgångsrik implementering av hållbara energilösningar.

– Vi är stolta över att vara en del av detta intressanta projekt och vi tycker att det är viktigt att vara med och främja forskning och utveckling inom hållbara energilösningar, säger Daniel Eriksson, Chef Värme & kyla PiteEnergi.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: PiteEnergi / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–

piteenergi