Vintern knackar på dörren. Felparkerade, långtidsuppställda och övergivna cyklar kan ställa till med problem och olyckor för både oskyddade trafikanter och för underhållspersonal som ska hålla stadskärnan ren, snöfri och framkomlig. Därför startar nu Piteå kommun höstens utsortering av cyklar som står felparkerade eller är övergivna i centrum.

Om cirka en vecka, måndag den 23 oktober, kommer Piteås stadskärna att rensas på felparkerade och övergivna cyklar. Orsaken är att dessa cyklar kan försvåra för oskyddade trafikanter att ta sig fram på ett säkert sätt.

Speciellt svårt är det för personer med funktionsvariationer om cyklar blockerar gångstråk och allmänna ytor. Det innebär också svårigheter för snöröjningen, som är viktig för att hålla stadsmiljön säker och framkomlig under vintern.

Måndag 16 oktober kommer cyklar som inte står på anvisande cykelparkeringar och/eller ser övergivna ut att märkas med en röd lapp. Den röda lappen uppmanar ägaren att cykeln måste flyttas innan måndag den 23 oktober. Om det gäller dig och din cykel: flytta din cykel till anvisad cykelparkering som finns vid Stadsberget, Uddmansgatan, Rådhustorget och busstationen.

De cyklar som fortfarande är felparkerade eller övergivna måndag den 23 oktober kommer att omhändertas och flyttas med stöd av lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall till en uppställningsplats. Där kommer den att finnas i tre månader. Det finns möjlighet att återfå sin cykel om den blivit omhändertagen fram till den 23 januari 2024 mot beskrivning, därefter tillfaller äganderätten kommunen.

För mer information, kontakta

Sandra Flygare Baas, trafikhandläggare

sandra.flygarebaas@pitea.se

076-1164609

Michaela Wikdahl, trafikhandläggare

michaela.wikdahl@pitea.se

073-8200658

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun / Pressmeddelanden (RSS)
———————————————————–