Sägnen om Gläntjätten har fått ge namn till nya vandringsleden som Piteå kommun har ställt iordning i naturreservatet Sandängesstranden, Gläntan. Här finns mycket att upptäcka – de långa sandstränderna, den stora öppna sandheden, den gamla tallskogen och geologiska fenomen. Förhoppningen är att besökare ska utforska allt detta och lättare kunna orientera sig i naturreservatet.

Det är önskemål från besökare till naturområdet som ligger bakom Piteå kommuns nya satsning vid Sandängesstranden. ”Se och göra” heter den och ger möjlighet till nya aktiviteter i naturreservatet. Satsningen ska också underlätta för besökarna att komma till platser som tidigare har varit svårtillgängliga.

– Det är fantastiskt att fler nu har möjlighet att vandra och njuta av Sandängesstrandens natur samtidigt som man kan lära sig mer om både naturen och historian där. Mycket finns att upptäcka; speciella växter och djur som trivs i sanden, gamla 200-åriga tallskogar, spår av det gamla fisket på Klubben och Kalla krigets lämningar som också finns på platsen, säger Peder Ljungqvist som är kommunekolog på Piteå kommun.

Namnet på vandringsleden kommer från sägnen om Gläntjätten. Gläntjätten var en stor och stark man, en fantastisk simmare och hade en enorm aptit. Mer information om Gläntjätten finns längs med leden som är en lättvandrad upplevelse. Den tar besökaren längs stranden, genom skog och över det öppna landskapet. Plats för en fikapaus finns vid någon av eldstäderna längs leden, där det finns ved, sittbänkar och bord.

Det finns olika promenadvägar att välja på längs leden: Rundslingan som går förbi Gläntanbyggnaden in i den vilda strandskogen, till den urgamla tallskogen, över den öppna sandheden och tillbaka, cirka 3,5 km. Ett annat alternativ är att följa leden längs stranden ut till Klubbens vackra natur och tillbaka, cirka 3,2 km. Det går också att kombinera dessa ledstråk, cirka 5,5 km.

Projektet har finansierats av Piteå kommun och statliga medel från den lokala naturvårdssatsningen LONA.

Projektet har resulterat i att följande har genomförts:

  • En vandringsled för upptäcktsfärder, friskvård, upplevelser och lärande om naturen.
  • 19 st besökspunkter med kort information om platsens natur och kultur samt en QR-kod som tar besökaren till en webbplats med kartor och fördjupad information.
  • Ca 500 m spänger har byggts för ökad tillgänglighet och enklare passage över blöta partier.
  • 3 st upphöjda broar och en ca 80 m lång, extra bred spång, upphöjd på stolpar, har förlagts över ett blött vassområde som leder ut till en ca 1,5 m hög plattform med strandutkik. Där kan man studera lövskogen, stranden, havet och de utanför liggande öarna. Sittplatser på plattformen ger möjlighet att stanna till för rast och fika eller bara njuta.
  • Hänvisningsskyltar i trä, för att underlätta orientering, och några större bänkbord har satts ut.
  • Klubben är en naturskön plats med kulturspår från fisket förr i tiden och kalla krigets dagar. Spången som leder ut på udden slutar i ett litet trädäck med ett bänkbord som ger möjlighet till fika, upplevelser och utsikt. Tillgängligheten till Klubbudden har förtydligats och uddens funktion som utflyktsmål stärkts.

Kontakt:

Peder Ljungqvist, Kommunekolog Piteå kommun

0911-69 61 20

Peder.Ljungqvist@pitea.se

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Piteå kommun (RSS)
———————————————————–