Det blåsiga vädret pressar priserna. Elpriset i elområde 1, som Pajala kommun tillhör, ligger i dag på −5 öre per kWh.

Dygnspriset på el är på söndag, den 7 juli,
−0,05 kronor i elområde 1
på den nordiska elbörsen Nordpool. Det är det tredje lägsta dygnspriset sedan 2019. Jämfört med i går sjunker elpriset med 0,11 kronor per kilowattimme.

Hushåll och företag i Pajala med timdebiterade avtal betalar aldrig mer än 0,00 kronor per kilowattimme mellan klockan
02 och 03 då timpriset är som högst.

Elen är som billigast mellan klockan 16 och 17. Då är priset −22,6 öre per kilowattimme.

Minuspriser på el är ovanliga, men har börjat förekomma allt oftare de senaste åren. Minuspriset påverkar framför allt elkunder med timavtal. Konsumenter betalar även energiskatt och moms på elpriset. Det innebär att den billigaste minustimmen inte kommer att ge några pengar tillbaka i praktiken.

Även om elpriserna i dag alltså är förhållandevis låga så har de stigit under de senaste två åren. År 2020 låg snittpriset vid den här tiden på året på 0,10 kronor per kilowattimme och nådde aldrig högre än 0,26 kronor någon enskild timme.

De senaste 30 dagarna har snittet legat på 0,25 kronor per kilowattimme, alltså ungefär tre gånger så högt som 2020.
Förra året var motsvarande siffra 0,58 kronor per kilowattimme.

Under det senaste året har det varit markanta skillnader i pris mellan de fyra olika prisområdena.
I elområde 4 ligger priset på 0,17 kronor i snitt med 1,48 kronor som max på söndag, medan elområde 1, elområde 2 och elområde 3 har lägst pris.

Elpriserna den 7 juli
Medelpris Högsta timpris Lägsta timpris
Elområde 1 −0,05 kr/kWh 0,00 kr/kWh −0,23 kr/kWh
Elområde 2 −0,05 kr/kWh 0,00 kr/kWh −0,23 kr/kWh
Elområde 3 −0,05 kr/kWh 0,00 kr/kWh −0,23 kr/kWh
Elområde 4 0,17 kr/kWh 1,48 kr/kWh −0,23 kr/kWh

Källa: Nordpool

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–