Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro fortsätter att öka i Sverige, enligt nya siffror från CSN. Pajala har lägst andel i hela landet.

Tre gymnasieelever i Pajala kommun fick sitt studiebidrag indraget under läsåret 2023/2024 på grund av ogiltig frånvaro. Det motsvarar 1,8 procent av eleverna. Året innan var antalet så litet att det omfattades av statistiksekretess, men det är den lägsta siffran på åtminstone nio år bland de år vi har siffror för.

I riket som helhet sjönk nivåerna märkbart i samband med pandemin, vilket enligt CSN berodde på införandet av distansundervisning. I Pajala fick 2,1 procent – fyra av 188 elever – indraget studiebidrag 2020/2021. Som mest har 10,1 procent av eleverna blivit av med studiebidraget, läsåret 2018/2019.

På grund av statistiksekretess saknas uppgifter för läsåret 2022/2023 i Pajala.

Bättre uppföljning en möjlig förklaring

När gymnasieelever har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. I riket som helhet har antalet elever som berörs har ökat över tid.

– De senaste 15 åren har vi sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, bortsett från pandemiåren, säger Peter Engberg, analytiker på CSN i ett pressmeddelande.

Det finns stora regionala skillnader. Skolverkets undersökningar har till exempel visat att olika kommuner, skolor och ibland olika lärare har olika rutiner för frånvarorapporteringen. CSN känner inte till orsaken bakom ogiltig frånvaro.

– I de fall vi drar in studiebidraget baserar vi det på de rapporter vi får av skolorna, och där anges inte anledningen till frånvaron. En av flera tänkbara förklaringar till utvecklingen är att skolornas rutiner för uppföljning av elevfrånvaron förbättrats, säger Peter Engberg vidare.

Lägst andel i landet

I Pajala är det få elever som fått studiebidraget indraget, kommunen har lägst andel i landet. I riket som helhet rörde det sig om omkring 38 100 elever (10,7 procent) under det nyss avslutade läsåret, vilket är den högsta siffran hittills.

Indraget studiebidrag på grund av skolk i Norrbotten
Kommun Andel 2023/2024 Antal 2023/2024 Antal 2022/2023 +/-
Överkalix 13,8 % 9 9 ±0
Gällivare 12,6 % 62 29 +33
Jokkmokk 11,7 % 12 23 −11
Kalix 10,6 % 50 45 +5
Kiruna 10,1 % 71 51 +20
Arvidsjaur 10,0 % 18 10 +8
Övertorneå 8,3 % 9 14 −5
Luleå 5,7 % 146 170 −24
Boden 5,6 % 47 55 −8
Haparanda 5,5 % 15 16 −1
Piteå 5,4 % 74 91 −17
Älvsbyn 5,4 % 12 23 −11
Pajala 1,8 % 3

Källa: CSN. På grund av statistiksekretess saknas uppgift för Arjeplogs kommun.

Högst andel avstängda elever i Norrbotten fanns i Överkalix kommun.

Friskolor har fler indragna studiebidrag– men inte i Pajala

CSN:s statistik visar att det är vanligare att elever på fristående gymnasieskolor fått sitt studiebidrag indraget än elever på kommunala skolor. I Pajala rör det sig dock enbart elever på kommunala skolor.

Det är också vanligast att pojkar får indraget studiemedel på grund av ogiltig frånvaro i Sverige, och så har det varit under åtminstone de senaste nio åren. I Pajala rör det sig dock om så få elever att det inte finns någon statistik uppdelad på kön.

Vidare har den ogiltiga frånvaron i årskurs 3 de senaste åren ökat mer än övriga årskurser i riket som helhet. Här finns dock inga lokala siffror.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–