Metod och fotnoter

All uppgifter i artikeln bygger på tågmeddelanden från Trafikverket, av den typ som visas på järnvägsstationernas
informationsskärmar. Det kan av olika skäl finnas luckor i den informationen, och siffrorna här kan skilja sig något från
officiella statistik över föreseningar, eller från tågoperatörernas egna uppgifter.
Vi hämtar de senaste meddelandena från Trafikverket öppna API var 15:e minut. När meddelanden uppdaterats använder vi den senaste versionen av varje meddelande.

I vissa fall, som när ett havererat tåg har evakuerats mellan två stationer, kan tågets ankomsttid som den rapporterats av Trafikverket skilja sig
markant från resenärernas faktiska ankomsttid.

När ett tåg passerat flera stationer i kommunen eller länet har vi använt den genomsnittliga ankomsttiden för hela tågturen för att beräkna
förseningen. Andelen försenade tåg anger andel av de tåg som inte varit inställda. Ibland anges vilken avgång (tågnummer) som varit mest försenat.
Då inkluderas endast tåg som gått minst 5 gånger, så att tillfälliga avgångar (exempelvis omledningar med stopp längs vägen) inte räknas med.

För Norrbottens län samlar vi in tågmeddelanden som gäller någon av stationerna Abisko Östra, Abisko turiststation, Älvsbyn, Arvidsjaur, Auktsjaur, Avaviken, Björkliden, Boden C, Fjällåsen, Gällivare C, Geogr. Polcirkeln, Haparanda, Jokkmokk, Kåbdalis, Kaitum, Kalix Västra, Katterjåkk, Kiruna, Låktatjåkka, Luleå, Moskosel, Murjek, Nattavaara, Notviken, Porjus, Riksgränsen, Sjisjka, Slagnäs, Sunderby sjukhus, Varjisträsk eller Vassijaure.

Indelningen i fjärrtåg och pendeltåg bygger på en klassificering respektive operatör
själv gör i samråd med Trafikverket. Blande det som här kallas ”pendeltåg” (”kortdistanståg” hos Trafikverket) ingår även en del tåg som
annonseras som flygtåg eller liknande.

I pendeltågstrafiken i Stockholmsområden ingår inte Roslagsbanan, Saltsjöbanan eller Lidingöbanan.

Bland inställda tåg syns bara sådana som funnits med bland Trafikverkets trafikmeddelanden. Det är som regel tåg som ställts in
dygnet innan avgång. De många tåg som ställts in långt i förväg under vinterns fordonsbrist räknas alltså inte in här.

Abonnerade tåg, museitåg och liknande är bortrensade ur sammanställningen, men det kan förekomma att
enstaka sådana avgångar finns kvar i datan. Kontakta gärna oss om du ser tågnummer eller destinationer
som inte borde vara med i den här månadsrapporten framöver: contact@newsworthy.se

Avgångsinformation rapporteras på minutnivå, vilket betyder att det som här kallas för ett ”fem minuter sent” tåg kan ha ankommit upp till 5 minuter och 59 sekunder sent.

Officiell statistik över punktlighet vid järnvägen publiceras av Trafikanalys på https://www.trafa.se/bantrafik/punktlighet-pa-jarnvag.
Där finns punktlighet för riket som helhet och för olika tågtyper, till och med mars 2024.

 Här räknas alla tåg in som gjorde minst ett stopp, vid någon station i länet

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–