Under Pajala Marknad, lördag den 6 juli kl.11.45 på Soltorget inviger Pajala kommun Bengt
Pohjanens klassiska dikt Jag är född utan språk.

Fotograf/Källa: bengtpohjanen.se

Det första utkastet till Bengt Pohjanens numera klassiska dikt Jag är född utan språk är skrivet för över 60 år sedan. Dikten trycktes i mars 1973 i kulturtidskriften Vår Lösen och har sedan översatts till över 35 olika språk. 

Inför Bengts 80-årsdag har initiativ tagits att trycka dikten på svenska och de fem nationella minoritetsspråken meänkieli, finska, samiska, romani och jiddisch. Samtliga språk har historiskt talats i Pajala kommun.

Dikten finns nu också tryckt i plåt som skylt med Meänmaas flaggfärger längst upp. Initiativtagarna till verket och Meänmaaföreningen har skänkt verket som gåva till Pajala kommun.

Den sjätte juli kommer verket att invigas på Soltorget under Pajala marknad. Under invigningen kommer Bengt Pohjanen att läsa dikten från Soltorgsscenen och därefter kommer verket att avtäckas.  

– Dikten är vida spridd i världen och uttrycker många gränsmänniskors mångkulturella kontext. Berövas vi vårt språk förlorar vi en väsentlig del av vår identitet. Vi är stolta i Pajala kommun att få ta emot denna gåva som förmedlar värdet av den kulturella identiteten, säger Mathias Lafolie, kulturchef i Pajala kommun

__________

För mer information/kontakt:

kulturchef Mathias Lafolie, mathias.lafolie@pajala.se, 072-210 83 46

Tuula Uusitalo från föreningen Meänmaa, tuulakengis@gmail.com, 070-674 20 79

Kommunikatör Hanna Jönsson, hanna.jonsson@pajala.se, 072-539 18 46

 

Följande organisationer har stöttat projektet:

Föreningen Meänmaa, Institutet för språk och folkminnen, Svenska Akademien

Region Norrbotten och Pajala kommun

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–