Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Pajala var ungefär lika stor i maj jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.

I maj hade 23 Pajalabor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tre fler än månaden innan. 23 personer motsvarar 1,0 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Pajala tillhör de kommuner som har lägst andel långtidsarbetslösa i hela landet just nu.

Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 15 till 13, eller 0,5 procent av arbetskraften i maj 2024.

I Överkalix finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 2,5 procent, medan Arjeplog och Kiruna har lägst (0,6 procent). I Norrbotten som helhet hade 1 765 personer (1,4 procent) varit arbetslösa i minst ett år i maj. Det är 36 personer färre än månaden innan.

Andel långtidsarbetslösa per kommun i Norrbottens län i maj 2024
Kommun Arbetslösa i minst 12 månader Förändring sedan april 2024 (procentenheter) Förändring sedan maj 2023 (procentenheter)
Överkalix 2,5 % −0,1  +0,7 
Haparanda 2,4 % ±0,0  +0,1 
Älvsbyn 2,0 % ±0,0  −0,1 
Boden 1,7 % ±0,0  −0,2 
Kalix 1,7 % ±0,0  ±0,0 
Luleå 1,7 % ±0,0  −0,3 
Övertorneå 1,5 % ±0,0  −0,1 
Piteå 1,3 % ±0,0  −0,2 
Jokkmokk 1,0 % −0,1  ±0,0 
Pajala 1,0 % +0,2  −0,1 
Arvidsjaur 0,9 % −0,1  −0,2 
Gällivare 0,9 % ±0,0  −0,2 
Arjeplog 0,6 % −0,1  −0,1 
Kiruna 0,6 % ±0,0  −0,1 

Totalt i riket hade omkring 140 000 personer varit utan arbete i minst ett år i maj. Det motsvarar 2,7 procent av arbetskraften, vilket är ungefär lika stor andel som för ett år sedan.

Högre andel äldre långtidsarbetslösa

Av de 23 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Pajala kommun är åtta personer mellan 55 och 65 år och mellan en och fyra är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 1,2 procent medan den i den yngre gruppen är mellan 0,3 och 1,3 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat i åldersgrupper i Pajala

15 av de långtidsarbetslösa i Pajala är födda i Sverige, medan åtta är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 0,8 procent, medan den är tre gånger så hög – 2,0 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

Graf: Andel arbetslösa uppdelat på födelseland i Pajala

Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. Fem av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 1,6 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 0,8 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 1,0 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.

Graf över andel långtidsarbetslösa i Pajala uppdelat på utbildningsnivå
Långtidsarbetslöshet i Pajala i maj 2024
Maj 2024 Förändring sedan april 2024 Förändring sedan maj 2023
Antal arbetslösa i minst ett år 23 +3 −3
varav arbetslösa i minst två år 13 ±0 −2
Antal födda utomlands 8 +2 +4
Antal födda i Sverige 15 +1 −7
Antal utan gynmasieutbildning 5 ±0 −3
Antal med gynmasieutbildning 12 +1 −1
Antal med eftergymnasial utbildning 6 +1
Antal 18-24 år <5
Antal 55-65 år 8 +1 −1

Sedan november 2023 är småtal, färre än fem personer, maskade i statistiken på kommunivå. Vi redovisar det som <5 i tabeller.I de fallen redovisar vi inte förändring.

Andel arbetslösa i minst ett år i maj 2024
Pajala Norrbottens län Riket
Andel arbetslösa i minst ett år 1,0 % 1,4 % 2,7 %
Andel arbetslösa i minst två år 0,5 % 0,8 % 1,5 %
Bland födda utomlands 2,0 % 3,7 % 6,8 %
Bland födda i Sverige 0,8 % 1,1 % 1,3 %
Bland dem utan gymnasieutbildning 1,6 % 4,0 % 7,7 %
Bland dem med gymnasieutbildning 0,8 % 1,2 % 2,1 %
Bland dem med eftergymnasial utbildning 1,0 % 0,9 % 1,6 %
Bland 18–24-åringar 0,3–1,3 % 0,6 % 1,3 %
Bland 55–65-åringar 1,2 % 1,9 % 3,5 %

När det rör få personer, färre än fem, redovisas inte exakt antal arbetslösa i en grupp. Vi har då räknat ut minsta och största möjliga andel av arbetskraften.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–