Tio av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i maj. I Pajala däremot ökar den.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Pajala kommun med 2,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 7,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen stiger något

Under maj månad rapporterade Pajala kommun en total arbetslöshet på 3,2 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). I Norrbottens län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 76 av 2 375 invånare i åldern 16 till 65 år i Pajala kommun var inskrivna som arbetssökande (två färre än i maj i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Pajala är högre än den var under samma tidpunkt året innan.

I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Haparanda, där arbetslösheten sjunker med 0,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Pajala alltså ökar,
så ligger den fortfarande under snittet
i hela Norrbottens län (3,2 procent i kommunen, jämfört med 3,8 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (6,7 procent). För att Pajala skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 26 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i maj jämfört med året innan (+0,4 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 191 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Karta: Arbetslöshetsutveckling kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,4 procent i Pajala under maj månad, motsvarande 30 av 405 personer. Det är 2,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+8 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan augusti 2023 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 4,9 till 7,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,2 procentenheter i Pajala. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Pajala kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Pajala om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Piteå har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Pajala så minskar den i Norrbotten. Jämfört med maj förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,0 procentenheter (till 9,9 procent). Trots den senaste uppgången har Pajala med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Norrbotten.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Pajala kommun och Norrbottens län

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga
(+1,5 procentenheter).
I maj var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 16 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Pajala stigit tio månader i följd (upp från 4,1 procent i juli 2023 till 5,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Pajala kommun

Medan Pajala har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,0 procentenheter högre i Pajala.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Pajala kommun och Norrbottens län

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 juni fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Pajala kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Pajala kommun
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster
Hotellreceptionister m.fl. 1 12
Gruv- och stenbrottsarbetare 1 10
Grundutbildade sjuksköterskor 3 6
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 2 6
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 2 5
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer 2 5
Ambulanssjuksköterskor m.fl. 2 4
Kockar och kallskänkor 2 4
Städare 1 3
Socialsekreterare 2 3

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 juni av utannonserade jobb där Pajala kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
Pajala Norrbottens län Hela landet
Hela arbetskraften 3,2 % +0,1 %  3,8 % −0,3 %  6,5 % +0,4 % 
Bland utlandsfödda 7,4 % +2,1 %  9,9 % −1,0 %  14,8 % −0,3 % 
Bland ungdomar 5,3 % +1,5 %  4,3 % −0,4 %  6,9 % +0,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 4,1 % +0,7 % 
Arvidsjaur 4,1 % −0,3 % 
Boden 4,4 % −0,2 % 
Gällivare 2,4 % −0,2 % 
Haparanda 6,2 % −0,6 % 
Jokkmokk 2,9 % −0,1 % 
Kalix 5,2 % +0,5 % 
Kiruna 2,1 % −0,2 % 
Luleå 4,0 % −0,5 % 
Pajala 3,2 % +0,1 % 
Piteå 3,5 % −0,5 % 
Älvsbyn 5,1 % +0,3 % 
Överkalix 6,7 % +1,9 % 
Övertorneå 4,2 % −0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 10,7 % −2,3 % 
Arvidsjaur 11,6 % −4,0 % 
Boden 13,5 % −0,6 % 
Gällivare 7,1 % −1,0 % 
Haparanda 7,5 % −1,6 % 
Jokkmokk 6,6 % −1,4 % 
Kalix 13,4 % +0,9 % 
Kiruna 4,9 % −0,6 % 
Luleå 10,3 % −1,5 % 
Pajala 7,4 % +2,1 % 
Piteå 11,2 % −1,9 % 
Älvsbyn 15,5 % +1,4 % 
Överkalix 15,2 % +3,1 % 
Övertorneå 6,3 % −0,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 10,8 % +7,5 % 
Arvidsjaur 5,5 % −0,1 % 
Boden 4,2 % −0,9 % 
Gällivare 2,7 % −0,3 % 
Haparanda 8,5 % +0,7 % 
Jokkmokk 5,4 % +1,6 % 
Kalix 6,6 % −0,4 % 
Kiruna 1,9 % −1,0 % 
Luleå 3,8 % −0,6 % 
Pajala 5,3 % +1,5 % 
Piteå 5,4 % +0,1 % 
Älvsbyn 4,0 % −2,4 % 
Överkalix 3,3 % +1,4 % 
Övertorneå  

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–