I september startade ett samverkansprojekt mellan Pajala kommun och Lapplands Lärcentra
som möjliggör för personal inom stöd- och omsorgssektorn att läsa svenska på arbetstid.

Fr.v Puckjira Pudas, Maricel Kangas och Gamaw Lahpai Fotograf/Källa: Pajala kommun

Projektet initierades av Pajala kommun som identifierat ett behov av att stärka språket hos personal inom vård och omsorg. Samtliga anställda fick förfrågan om de var intresserade av att läsa svenska på arbetstid, efter språktester påbörjade 10 personer studier i svenska och läser sedan september på 20% arbetstid.

– Jag tycker att det är mycket givande, även om jag läst SFI tidigare så får jag nu möjligheten att bli bättre på att skriva och läsa. Det gör att jag kan ta mig an andra uppgifter på jobbet, exempelvis dokumentation, säger en av de som studerar svenska på arbetstid.

Bland de som valt att studera svenska arbetar de flesta på Älvbacka äldreboende, andra arbetar i hemtjänsten i Pajala C och Junosuando. De har alla har läst SFI tidigare men upplever att ju mer de lär sig desto tydligare blir det var kunskapsglappen finns, bland annat förmågan att skriva, läsa samt behovet av ett större ordförråd.

Uppskattat att få studera på arbetstid

När projektet startade gjordes en nivåbedömning av deltagarna och utifrån det anpassades utbildningen. Vårdpersonalen läser tillsammans med ordinarie SFI-elever, de har lektion en gång i veckan och utöver det har de hemuppgifter att arbeta med på fritiden.

– Jag är glad att vi har möjlighet att gå lektion under arbetstid, annars tror jag inte att jag hade haft möjlighet att läsa vidare, berättar en av deltagarna.

Det är framför allt tiden och orken som inte skulle räcka till om hela utbildningen skulle genomföras på fritiden.

– Ibland är vi bara lediga en dag i veckan och då vill man prioritera annat, sen är man också väldigt trött efter jobbet.

Effekter och framtiden

Deltagarna märker redan nu att utbildningen ger resultat, nu har de enklare att läsa jobbmejlen, ta telefonsamtal med brukares anhöriga och skriva dokument. Utöver stärkta språkkunskaper får deltagarna även ökad kompetens inom andra områden, till exempel datorvana.

– Genom att stärka mina språkkunskaper har jag fler möjligheter att utbilda mig vidare inom vårdyrket, berättar Gamaw, en av deltagarna i projektet.

Projektet är 6 månader långt och avslutas i mars 2024. Därefter kommer en utvärdering att göras men kommunen är redan idag intresserade av en fortsättning.

– Vi ser att vi har ett stort behov av att stärka språket bland vår personal fortsättningsvis och arbetar för att kunna erbjuda utbildning i svenska på arbetstid även i framtiden, berättar Klara Åstrand, projektkoordinator Pajala kommun.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–