Det finns anledning till framtidstro i Pajala kommun trots pausade bostadsetableringar och
kommande besparingar. Pajala kommun har ett expansivt näringsliv, positiv inflyttning och
det finns ett fortsatt starkt intresse för byggnation av bostäder.

Fotograf/Källa: Lotta Nyberg

Idag kunde NSD (Norrländska socialdemokraten) meddela att bostadssatsningarna i centrala Pajala pausas.

– Det är såklart tråkigt att det pausas då vi är i ett stort behov av boenden men det finns andra aktörer som visat intresse för att bygga bostäder i Pajala, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala kommun.

I sitt budgetförslag föreslår majoriteten att kommunen ska bygga bostäder i Junosuando och i gula skolan i Pajala C.

– Vi arbetar även intensivt med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande, bland annat fortgår arbetet med detaljplanering för enbostadshus i Autio. Under de två första kvartalen av 2024 kommer vi även att påbörja ett detaljplanearbete för bostäder på andra sidan älven i Pajala, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef i Pajala kommun.

Kommunens bygg- och miljöavdelning ser även, utifrån inkomna bygglovsansökningar, ett ökat intresse från privatpersoner att bygga nya enbostadshus, främst i Sattajärvi och Pajala C.

Expansivt näringsliv

Det görs även fler industrisatsningar i kommunen än tidigare, hittills i år har ett 50-tal nya bolag startat upp i kommunen och under de två senaste åren finns inga konkurser registrerade.

– Visst skapar det oro när en stor arbetsgivare som Snells förlorar ett avtal som innebär att det måste varsla ett stort antal anställda. Vi från kommunen tycker att det är extra tråkigt eftersom det är ett Pajalaföretag men det är också business och inget som är unikt inom entreprenadbranschen, säger Fredrik Holmström.

Tapojärvi vann avtalet med Kanus Iron och arbetar med att rekrytera personal till det nya avtalet.

– Vi träffade Tapojärvi i veckan och deras intention är att i möjligaste mån rekrytera lokalt. Det innebär att det är möjligt att flertalet av de som berörs av varslet från Snells entreprenad kan få anställning i Tapojärvi, berättar Holmström.

Tapojärvi har även visat intresse för att vara delaktiga i samhällsutvecklingen i kommunen, på liknade sätt som Kaunis Iron och Snells.

Utöver industrisatsningar har kommunen en expanderande besöksnäring. Snart kommer årets första Tomteflyg att landa på Pajala Airport med turister från England som kommer för att besöka Santa’s Winter Village.

– Våra turistföretag har fullbokat hela vintrarna och då är marknaden inte mättad. Exempelvis så håller Hotel Lapland på att bygga ut sin hotellverksamhet med ett separat tvåvåningshus med 12 rum och 24 sängplatser, säger Fredrik Holmström.

Ljus framtid

Många faktorer indikerar att Pajala kommun står inför en ljus framtid även om det också finns utmaningar.

– För kommunen är ekonomin en tuff utmaning där den stora stötestenen just nu är att vi har mycket bemanningspersonal i vår ordinarie verksamhet. Vi behöver behålla och rekrytera mer egen personal. I övrigt har vi ett expansivt näringsliv, låg arbetslösheten och positiv inflyttning, så vi ser positivt på framtiden för Pajala Kommun, säger Ulrica Hammarström.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–