Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 3 oktober 2023 att de medger prövningstillstånd för Kaunis Irons nya miljötillstånd.
Vi hade självklart hoppats att prövningstillstånd inte skulle meddelas då vi i grunden tycker att domen från Mark- och miljödomstolen var väl genomarbetad och uppfyller kraven för ett modernt miljötillstånd, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Domen från den 1 december 2022 överklagades av ett antal privatpersoner, organisationer och NMT-centralen i Finland. Inga svenska myndigheter valde att överklaga domen. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelar nu prövningstillstånd vilket betyder att målet tas upp till prövning i högre instans. MÖD anger inga skäl till att prövningstillstånd meddelas.

– I och med det verkställighetsförordnade som meddelats kan vi ändå fortsätta förberedelserna samt idrifttagningen av flotationen som anläggs och känner tillförsikt till att vi på sikt kommer att få ett tillstånd som möjliggör en utökad och förlängd gruvdrift i Tornedalen, säger Dagertun.

I Pajala, 10 mil norr om Polcirkeln och mitt i vackra Tornedalen, hittar du Kaunis Iron.

Vi är ett nytt och modernt gruvbolag som bryter järnmalm som vi sedan förädlar och säljer till världsmarknaden. Vårt unika järnmalmskoncentrat är med sina kvalitets- och miljöfördelar redan kraftigt efterfrågat bland världens stålverk.

Siktet är inställt på en årsproduktion motsvarande 2,1 miljoner ton färdig produkt.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Kaunis Iron
———————————————————–