Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Nu börjar utbyggnaden av nya Luleå Hamn

Luleå Hamn. Foto: Jacob Nilsson, Brightnest Luleå Hamn kan gå vidare och upphandla externa aktörer som kan vara med och finansiera, bygga och operera delar...

H2 Green Steel secures agreement with Port of Luleå: A Crucial Step for Both...

H2 Green Steel and Port of Luleå have signed a cooperation agreement. Under the agreement, the steel company has designated the port in Luleå...

H2 Green Steel säkrar samarbetsavtal med Luleå Hamn: Avgörande steg för båda parter

H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport...