Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Uniper och Luleå Energi tecknar avtal – stärker Luleås fjärrvärmesystem

Luleå Energi och Uniper har avtalat om att ta tillvara restenergier från den anläggning som planerar att etableras inom BothnialinkH2 i anslutning till Luleå...

Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare

Luleå Energi är Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Det visar det nationella jämställdhetsindexet Jämix som varje år presenteras av Nyckeltalsinstitutet.Varje år presenterar Nyckeltalsinstitutet en ranking...

SSAB och Luleå Energi tar stora steg mot fossilfri och cirkulär fjärrvärme i Luleå

SSAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fortsatt och fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem. Ett stort och viktigt steg för...

Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden

Idag har vi ett arbetssätt som inte främjar hur vi nyttjar elnätet. Vi måste förbättra processen där vi maximerar samhällsnytta och minimerar samhällskostnader. El...