Upplagekurvorna för morgontidningarna i Norrbotten, som ägs av Norrköpings Tidningar, pekar allt snabbare nedåt. Upplagan för den utdelade printupplagan för NSD och Kuriren är nere i 20 900 ex. vilket är en minskning med 3 600 ex. från ifjol. Mest har Kuriren minskat med hela 20 procent färre tidningar.

Dagstidningarnas printupplagor har minskat drastiskt de senaste åren. Under 2023 fortsätter trenden och när tidningsstatistiken presenterades i mitten av mars visar det på ett tokras för dagstidningarna. I Norrbotten minskar morgontidningarna Kuriren med 2 700 ex (-20%) och NSD med 1 900 ex (-12%) i den utdelade printupplagan (exkl. digital och friex) i Tidningsstatistiks (TS) senaste upplagemätning gällande 2023.

Intresset för att prenume­rera på dagstidningar har stadigt minskat under flera år. Under 2023 har tappet varit betydligt större än tidigare och morgon­tidningarna i länet är inget undantag utan man tappar stort i sin printupplaga, det visar siffror från Tidningsstatistik. Det ökade tappet kan tillskrivas att hushållen ser över sina kostnader och prioriterar bort prenumerationer på tidningar och streamingtjänster.

I TS statistik där även den digitala upplagan är inräknad har NSD idag en upplaga på 24 700 ex. och Norrbottens Kuriren 13 900 ex. Siffrorna för printupp­lagan (digitala och friex exkluderad) är NSD 14 000 ex. och Kuriren 6 900 ex.

Piteå-Tidningen minskar också siffrorna för print­upplagan (digitala och friex exkluderad)
som 2023 har sjunkit till 6 900 ex. vilket är 1 100 ex. mindre än ifjol. Det är framför allt de senaste 10 till 15 åren som raset hos dags­tidningarna tagit fart. Motsvarande siffror 2005 var 40 600 ex. för NSD och 27 600 ex. för Kuriren. Gemensam upplaga 68 200 ex (att jämföra med 20 900 ex, 2023).

Gratistidningarna stärks

Norrköpings Tidningar som äger NSD, Kuriren och Piteå-Tidningen genomför stora förändringar och det är osäkert om och hur printupplagorna av dagstidningarna i Norrbotten lever kvar har tidigare vd:n Mats Enbohm flaggat för innan han bytte till Gota Media. Utöver vikande printupplagor har även presstödet gjorts om och de stora tidningshusen jobbar kraftigt med att ställa om sina affärsplattformer för att hantera kraftigt minskade bidrag från skattebetalarna.

Några som ser annorlunda på saken är de lokala gratistidningarna som känner medvind trots lågkonjunkturen

– Totalt har reklampengarna minskat, men annonsörer väljer gratistidningarna i högre utsträckning. Det visar att vi är ett tryggt val och på en lokal marknad så blir effekten av annonsering bra. Vi går mer och mer till att bli ett förstaval och inte något som man väljer bort i tuffare tider, snarare väljer annonsörerna bort annat. Men så hade det inte sett ut för 15–20 år sedan, då hade dagstidningen varit förstavalet, säger Peder Gidlund ägare på Norrbotten Gratistidning som finns i olika editioner runt om i länet.

– Många annonsörer och reklambyråer styr om sin marknadsföring från print och refererar till “tidningsdöden”. Det kan man förstå om man enbart har dagstidningarna i åtanke men den lokala gratistidningen finns kvar starkare än någonsin. Det får man inte glömma bort när man pratar om medieval och marknadsföring, menar Peder Gidlund.

NSD, Kuriren och Piteå Tidningen ägs av Norrköpings Tidningar (NTM).
Med reservation för felskrivningar.

Källa: Kantar SIFO