Medan sociala medier är en av de största investeringskanalerna för digital marknadsföring, försöker användarna att överge eller begränsa deras närvaro på dessa, enligt rapporten från Gartner.

Enligt en ny undersökning gjord av analysföretaget Gartner kommer uppemot 50 procent av användarna ha lämnat de sociala medierna inom ett år. Eller åtminstone minskat användandet drastiskt. Spridningen av desinformation, användare som sprider hat och förekomsten av bots är de främsta orsakerna till upplevd nedgång i plattformarna, enligt Gartner.

Slutsatser från rapporten i korthet:

  • En upplevd försämring av kvaliteten på sociala medieplattformar kommer att leda till att 50 % av konsumenterna överger eller avsevärt begränsar sin interaktion med sociala medier till nästa år, enligt resultat från Gartner.
  • De främsta orsakerna till en upplevd nedgång i sociala medieplattformar inkluderar spridningen av desinformation, giftiga användare och förekomsten av bots, enligt rapporten.
  • 70 procent av konsumenterna uppger att större integration av generativ AI i sociala medier kommer att skada användarupplevelsen, enligt en Gartner-undersökning med över 260 konsumenter som genomfördes förra sommaren.

Samtidigt som många företag och organisationer har marknadsfört sig och kommunicerat via sociala medier och lagt stora insatser och investeringar där, kan konsumenternas interaktioner med tekniken vara mitt i en betydande förändring.

– Sociala medier är fortfarande den främsta investeringskanalen för digital marknadsföring, men konsumenter försöker aktivt begränsa deras användning, sa Emily Weiss, senior forskare inom Gartner Marketing Practice, i ett uttalande.

– En betydande del säger att de, jämfört med för några år sedan, delar mindre av sina egna liv och innehåll.

53 procent av konsumenterna sa att det nuvarande tillståndet för sociala medier har försämrats jämfört med föregående år eller för fem år sedan, enligt rapporten.

En separat Gartner-undersökning förra året visade att 72 % av konsumenterna tror att AI-baserade innehållsgeneratorer kan sprida falsk eller vilseledande information.

– Misstro och brist på förtroende för AI:s möjligheter kommer att driva vissa konsumenter att söka efter AI-fria varumärken och interaktioner, sa Weiss. En stor grupp av varumärken kommer att undvika AI och prioritera mer mänsklig positionering. Detta “akustiska” koncept kommer att utnyttjas för att distansera varumärken från uppfattningar om AI-drivna företag som opersonliga och homogena.

När erfarenheterna av sociala medier förändras måste marknadschefer anpassa sig, enligt Weiss.

– Marknadschefer- och ansvariga måste omfokusera sina strategier för kundförvärv och lojalitetsbevarande, sa Weiss.

Fallstudie: X nedgång och fall

Ett utmärkt exempel på problem som plågar sociala medieplattformar är X, tidigare känt som Twitter, nu ägt av Elon Musk. Sedan Musks övertagande i oktober 2022 har X:s värde rasat med 71,5 %, med betydande minskningar av både användare och annonsörer. Faktorer som Musks oberäkneliga beteende, plattformens oförmåga att motverka desinformation och oro över innehållsmoderering har alla bidragit till denna nedgång. Denna undergång av X fungerar som en skarp varning till andra sociala medieplattformar om den potentiella framtid de kan möta.

Källa: Gartner