Hur ska Luleås omställningsresa gå till? Hur kan vi som medborgare bidra till att våra barn och barnbarn kan leva ett gott och hållbart liv i Luleå? Hur arbetar Luleå kommun för ett hållbart Luleå utan klimatpåverkan senast år 2040? Det var några av frågorna som togs upp under mässan den 17-18 september.

I mässans olika utställningsmontrar kunde besökare ta del av Luleå kommuns arbete med att framtids- och klimatsäkra Luleå inom olika områden som till exempel energi, byggnader, konsumtion, transporter, fysisk planering, samhällsomställning, trygghet och kompetensförsörjning.

Under söndagens mässa var det många Lulebor som kom till Kulturens hus och tog chansen att få veta mer om hur kommunen jobbar både med minskade klimatutsläpp och andra hållbarhetsfrågor.

Många passade också på att bli inspirerade och lära sig mer om återbruk, solceller, vikten av mötesplatser, elbilar, klimatsmart mat, hållbart familjeliv, framtidens fjärrvärme, energihushållning, cykling, omställning, kollektivtrafik och mycket mer. I en monter kunde man provsmaka ett klimatsmart tilltugg som skolkocken och enhetschefen Jens Drugge bjöd på och där kunde man också få med sig ett helt gäng med nya recept på olika klimatsmarta middagstips.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Luleå kommun / Vårt Luleå
———————————————————–