Granne med paret bor Marianne Holmfrid Johansson och när Vårt Luleå knackar på är även Satu Mannela på besök. De sitter i styrelsen för den ekonomiska föreningen Fembyarna som inkluderar Prästholm, Böle, Orrbyn, Melderstein och Niemiholm. Projektet har just fått kommunfullmäktiges utmärkelse Årets landsbygdsprojekt, för att man tagit
fram en gemensam utvecklingsplan och drivit ett EU-projekt för att skapa nya företag, synliggöra byarnas kultur, historia och attraktiva platser.

– Vi började samla oss i utvecklingsarbetet när jag för några år sedan började jobba med för att alla byar skulle få fiber, förklarar Marianne Johansson Holmfrid och fortsätter:

– Vi sökte pengar från EU-projektet Spira Mare för att kunna göra en lokalekonomisk analys och den visade bland annat att våra fem byar genererar 35 miljoner kronor i kommunal skatt. Vi gjorde i alla fall en utvecklingsplan själv och startade olika projekt, bland annat en jordgubbsodling och en Reko-ring.

Reko-ringen där lokala producenter sålde sina varor direkt till konsumenterna var en succé från början, men med sviktande intresse fick den läggas ner. Intresset för lokalproducerad mat verkar
finnas men det måste vara lönsamt för producenten. Det fattas inte idéer på att fortsätta utveckla byarna, med nya odlingsprojekt och en sorts lekland i skogen. Men även fast byborna fixar mycket själva så lyfter de också behovet av kommunal service.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Luleå kommun / Vårt Luleå
———————————————————–