Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT
Hem Local News - Kommunen

- Kommunen

Den här filmen är framtagen av Kiruna kommun för användning i dess verksamheter. Den utgår från kommunens vision: Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll....