Gratistidningen kan du lita på! LOKAL - HÖG RÄCKVIDD - GER EFFEKT

Budget och strategisk plan 2024 antagen

Majoriteten (S, Kd, M, C och Sjp) och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag, som antogs i fullmäktige under måndagens sammanträde, visar på ett resultat på 2,1...

Majoriteten och Vänsterpartiet är överens om ett gemensamt budgetförslag

Samsyn på de ekonomiska utmaningar som Pajala kommun står inför förenar majoriteten och Vänsterpartiet i ett gemensamt budgetförslag. <!-- Samsyn på de ekonomiska utmaningar som...

Pressinbjudan: Var med när årets första charterflyg landar på Pajala Airport

Lördag den 2 december kl.10 är ni välkomna att delta när årets första charterflyg från Enter Air landar på Pajala Airport. <!-- Lördag den 2...

Personal inom stöd och omsorg erbjuds språkutbildning på arbetstid

I september startade ett samverkansprojekt mellan Pajala kommun och Lapplands Lärcentra som möjliggör för personal inom stöd- och omsorgssektorn att läsa svenska på arbetstid. <!-- I...

Ljus framtid för Pajala, trots allt

Det finns anledning till framtidstro i Pajala kommun trots pausade bostadsetableringar och kommande besparingar. Pajala kommun har ett expansivt näringsliv, positiv inflyttning och det...

Pajala kommun upphandlar ramavtal som avser mark-, VA- och anläggningsarbeten.

Upphandlingen avser ett ramavtal som är uppdelat på flera entreprenader som omfattar material och resurser för mark- och anläggningsarbeten som inte upphandlas i särskilda...

Under samma himmel, under samma kväll – En hyllning till barnkonventionen

Måndag den 20 november kl.16-18 anordnas en ljusmanifestation i Badhusparken i Pajala. Lyktorna som tänds är skapade av barnen på förskolorna i Pajala C. <!-- Måndag...

Pajala Airport får grönt ljus för att genomföra anpassningar av utrikeshallen

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja en finansiering på 7 miljoner kronor för att genomföra nödvändiga anpassningar av Pajala Airports utrikeshall. För att täcka resterande...

Delårsrapport för Pajala kommun – Pajala kommun

Delårsrapporten visar ett resultat på – 5,3 miljoner kronor och prognosen för helåret 2023 pekar mot ett underskott på 29,9 miljoner kronor. <!-- Delårsrapporten visar ett...

After School – en uppskattad mötesplats för unga

Centralskolans After School erbjuder en avslappnad plats för unga i årskurs 7-9 där de kan träffas och umgås på fritiden. <!-- Centralskolans After School erbjuder en...