I början av april åker Pajala kommun tillsammans med Norrbottens 13 andra kommuner till
Emigration expo i Holländska Houten. Syftet är att locka nya invånare för att möta det
skriande behovet av arbetskraft.

Fotograf/Källa: Ida Brännström

Bristen på arbetskraft är fortsatt stor i Pajala kommun, idag finns det 213 lediga tjänster på platsbanken. Såsom situationen är i norra Sverige idag, med landets lägsta arbetslöshet, industrisatsningar på väg och stora pensionsavgångar närmaste åren räcker vår egen befolkning inte till för att bemanna jobben.

– Det är svårt att få människor i södra Sverige att flytta norrut i någon större utsträckning. Hemvändare är ett värdefullt tillskott men de räcker inte, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd Pajala kommun.

Region Norrbotten samordnar och bekostar mässdeltagandet för alla Norrbottens kommuner. Kostnaden som respektive kommun står för är logi och resekostnader.

– Vi ser stora fördelar med att vara en del av en större satsning och sammanhang, det blir lättare för oss som liten kommun att presentera oss på den internationella arenan, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef Pajala kommun.

150 000 holländare flyttar varje år

Ungefär en halv miljon nederländare funderar på att flytta utomlands och ca 150 000 gör det varje år.

– Holländare är en attraktiv målgrupp för oss. Vi har identifierat att vi kan erbjuda mycket av det som de efterfrågar. Exempelvis att leva nära naturen, större levnadsytor och en tryggare uppväxtmiljö för barnen. Dessutom är språken besläktade och det finns redan idag en hel del nederländare i Norrbotten, säger Holmström.

Emigration expo i Houten är Europas största rekryteringsmässa och hade under föregående år ca 13 000 besökare.

– Det finns inte en enskild lösning som löser kompetensförsörjningsfrågan, vi behöver jobba med allt från utbildning och validering till livsstilsmigration. Att åka på den här mässan är en pusselbit, säger Ulrica Hammarström.

 

Följa upp leads

Besökare som fattar tycke för Pajala kommun som potentiell ny bostadsort har möjlighet att göra en intresseanmälan till Hej Hemby som i samverkan med kommunen fortsätter dialogen inför en eventuell flytt.

– Efter förra årets mässa hade vi ett tiotal personer som vi hade fortsatt kontakt med och där två par redan flyttat till Pajala och Övertorneå, säger Johanna Funck, projektledare Hej Hemby.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–