Pajala går från plats 269 till 149 i årets SmåföretagarIndex som publiceras för fjärde året i
rad av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor
som finns i olika delar av landet.

Fotograf/Källa: Småföretagarnas Riksförbund.

Majoriteten av företag i Pajala klassas som små eller medelstora, så den här undersökningen ger oss viktig information om hur vi kan bli även bättre på att stödja vårt näringsliv och vad vi måste fortsätta att satsa på.

– Vi vill tacka alla företagare för ert förtroende, vi ska arbeta vidare för att ni ska kunna ge oss ett ännu bättre betyg nästa år och dra nytta av utvecklingen tillsammans med oss, säger Robert Hawkins, näringslivsutvecklare Pajala kommun. 

Vad är Småföretagarindex?

• Visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets kommuner.

• Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet.

• 290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik avseende nio olika dimensioner av företagande.

• De bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor

Hela undersökningen och resultatet hittar du här Läs mer

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Pajala kommun
———————————————————–