Jokkmokks kommun noterar i maj rekordlåg arbetslöshet.
Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Jokkmokks kommun med 1,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i maj på 6,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt något

Under maj månad rapporterade Jokkmokks kommun en total arbetslöshet på 2,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 63 av 2 172 invånare i åldern 16 till 65 år i Jokkmokks kommun var inskrivna som arbetssökande (sju färre än i maj i fjol).

Jokkmokk är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i nio av 14 kommuner. Störst är minskningen i Haparanda, där arbetslösheten sjunker med 0,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Jokkmokk hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (2,9 procent i kommunen, jämfört med 3,8 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (6,7 procent). För att Jokkmokk skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 17 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i maj jämfört med året innan (+0,4 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 191 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent). Jokkmokks arbetslöshet sticker ut som den åttonde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshetsutveckling kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 6,6 procent i Jokkmokk under maj månad, motsvarande 22 av 333 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 om man räknar personer). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008. Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de fyra föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,7 procentenheter i Jokkmokk. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jokkmokks kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Jokkmokk om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Piteå har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga
(+1,6 procentenheter).
I maj var 5,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jokkmokks kommun

Medan Jokkmokk har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter högre i Jokkmokk.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jokkmokks kommun och Norrbottens län

41 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 juni fanns det sammanlagt 41 arbetsplatsannonser i Jokkmokks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Jokkmokks kommun
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster
Ambulanssjuksköterskor m.fl. 4 12
Grundutbildade sjuksköterskor 6 12
Grundskollärare 2 5
Förskollärare 3 4
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 1 3
Slaktare och styckare m.fl. 1 3
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer 1 2
Produktionschefer inom tillverkning 1 2
Planerare och utredare m.fl. 2 2
Vårdbiträden 2 2

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 juni av utannonserade jobb där Jokkmokks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i maj
Jokkmokk Norrbottens län Hela landet
Hela arbetskraften 2,9 % −0,1 %  3,8 % −0,3 %  6,5 % +0,4 % 
Bland utlandsfödda 6,6 % −1,4 %  9,9 % −1,0 %  14,8 % −0,3 % 
Bland ungdomar 5,4 % +1,6 %  4,3 % −0,4 %  6,9 % +0,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 4,1 % +0,7 % 
Arvidsjaur 4,1 % −0,3 % 
Boden 4,4 % −0,2 % 
Gällivare 2,4 % −0,2 % 
Haparanda 6,2 % −0,6 % 
Jokkmokk 2,9 % −0,1 % 
Kalix 5,2 % +0,5 % 
Kiruna 2,1 % −0,2 % 
Luleå 4,0 % −0,5 % 
Pajala 3,2 % +0,1 % 
Piteå 3,5 % −0,5 % 
Älvsbyn 5,1 % +0,3 % 
Överkalix 6,7 % +1,9 % 
Övertorneå 4,2 % −0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 10,7 % −2,3 % 
Arvidsjaur 11,6 % −4,0 % 
Boden 13,5 % −0,6 % 
Gällivare 7,1 % −1,0 % 
Haparanda 7,5 % −1,6 % 
Jokkmokk 6,6 % −1,4 % 
Kalix 13,4 % +0,9 % 
Kiruna 4,9 % −0,6 % 
Luleå 10,3 % −1,5 % 
Pajala 7,4 % +2,1 % 
Piteå 11,2 % −1,9 % 
Älvsbyn 15,5 % +1,4 % 
Överkalix 15,2 % +3,1 % 
Övertorneå 6,3 % −0,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
Kommun Arbetslöshet i maj Förändring (12 mån)
Arjeplog 10,8 % +7,5 % 
Arvidsjaur 5,5 % −0,1 % 
Boden 4,2 % −0,9 % 
Gällivare 2,7 % −0,3 % 
Haparanda 8,5 % +0,7 % 
Jokkmokk 5,4 % +1,6 % 
Kalix 6,6 % −0,4 % 
Kiruna 1,9 % −1,0 % 
Luleå 3,8 % −0,6 % 
Pajala 5,3 % +1,5 % 
Piteå 5,4 % +0,1 % 
Älvsbyn 4,0 % −2,4 % 
Överkalix 3,3 % +1,4 % 
Övertorneå  

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Jokkmokk)
———————————————————–