Antalet varsel om uppsägning ökade under maj i Norrbottens län.
Under de tre senaste månaderna har 135 personer varslats –
82 fler än samma period för ett år sedan.

67 personer varslades om uppsägning i Norrbotten under maj 2024. Det är 36 fler än i april. För ett år sedan var antalet varsel noll i länet. Sett över de tre senaste månaderna har totalt 135 varsel rapporterats i Norrbotten, vilket är nästan tre gånger så många som under motsvarande period i fjol. I början av pandemin, i april 2020, varslades som mest 968 personer under en månad i Norrbotten.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 8 309 personer under maj 2024, vilket är den högsta noteringen sedan februari 2023 och drygt 2 900 fler än maj i fjol. Under de tre senaste månaderna har totalt omkring 21 100 varslats om uppsägning i Sverige. Det är drygt 7 300 fler än motsvarande period i fjol.

Norrbotten tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget – inte nödvändigtvis där de som berörs av varslet finns. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under maj 2024

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 2 129 stycken, lades inom information och kommunikation. Det är den högsta siffran i branschen sedan juli 2023 – i juli 2023 varslades 2 134 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom uthyrning, leasing och bemanning, där varslen berörde 1 549 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan april 2020.

Om man räknar samman alla varsel de senaste tolv månaderna finns flest berörda inom industrin – 13 087 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren maj 2024
Bransch Varsel maj 2024 Varsel april 2024 Varsel maj 2023
Informations- och kommunikationsverksamhet 2 129 1 425 384
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 1 549 519 339
Byggverksamhet 949 784 676
Vård och omsorg; sociala tjänster 895 753 146
Tillverkning 769 941 2 035
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 665 1 108 697
Transport och magasinering 386 216 312
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 368 377 359
Hotell- och restaurangverksamhet 229 138 133
Utbildning 176 188 86
Finans- och försäkringsverksamhet 102 117 0
Fastighetsverksamhet 38 0 36
Kultur, nöje och fritid 30 10 132
Utvinning av mineral 16 0 20
Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 6 0
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 0 0
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 16 7
Annan serviceverksamhet 0 253 9
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader od 0 0
Övrigt 0 0 0

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. I Norrbotten lades – i absoluta tal – flest varsel i april 2020, knappt 1 000, jämfört med drygt 600 i januari 1993 och knappt 700 i december 2008.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Jokkmokk)
———————————————————–