Litet nog för att vara flexibelt och stort nog för att ha kraftfulla resurser. Johan Högnäs, chefsgeolog på Kaunis Iron, menar att han har den perfekta arbetsgivaren.
– Du får vara med och påverka ditt jobb, utveckla verksamheten och så har vi har verkligen roligt på jobbet.

Kaunis Iron kämpar som alla gruvföretag för att säkra nya malmtillgångar, säkerställa att fyndigheterna kan vara brytvärda och att det går att planera långsiktigt för en verksamhet för decennier framåt. De som är i frontlinjen för det arbetet är geologerna, det är de som leder det mödosamma arbetet att successivt samla data och analysera resultaten. Ett arbete som är helt avgörande för gruvbolagets framtid.

Johan Högnäs är chefsgeolog på Kaunis Iron, ett uppdrag som han håller högt, då han menar att Kaunis Iron är drömuppdraget för en geolog.
– Det finns som regel två olika sorters uppdragsgivare för geologer. De mindre prospekteringsbolagen och de redan etablerade stora gruvbolagen. De mindre är flexibla och erbjuder ofta stor frihet, men de har ont om resurser. De stora gruvbolagen har gott om resurser, men ofta styrda av strukturer och där kanske du bara får göra en enda sak.

Högnäs pekar på att Kaunis Iron dels är ett ungt bolag, bara fem år gammalt, dels också precis lagom stort för att kunna erbjuda den perfekta mixen av flexibilitet och kraftfulla resurser.
– Här får du vara med och göra allting, precis som på ett mindre bolag, det är mer omväxlande och delaktigheten är större än på de stora. Här kan vi fortfarande få vara med och definiera hur vi ska arbeta och organisera oss. Hur vi kan bli bättre.
– Det tycker jag gör jobbet mer spännande. Att vi tillsammans hela tiden kan anpassa arbetet utifrån vilka unika kunskaper och intressen som vi har som individer.

Högnäs menar att alla geologer får vara med i det strategiska arbetet:
– Du får konkret påverka framtiden, både för dig själv och för bolaget. Det är inte bara en slogan att vi vill bli världens bästa gruva, vi har en bra arbetsmiljö och en fin sammanhållning. Vi är ett tajt team, vi jobbar aktivt och snabbt och hjälper hela tiden varandra. Är du mer erfaren får du helt naturligt en mentorsroll.

Arbetet rent konkret är också lockande, menar Högnäs, det är spännande nya projekt som ska kartläggas och fyndigheterna är spännande. Det är ingen överdrift att prata om en skattjakt.
– Det är ju en unik plats med alla typer av mineraliseringar, även om vårt fokus är järn så finns det guld och koppar här bland annat. Det finns också magnesium och grafit i markerna. Så det finns på sätt och vis en potential för nya verksamheter om prisnivåerna är rätt på världsmarknaden.

Men, det här att ni att vara världens bästa gruva, hur känns den tanken?
– Nej, nej, vi ska leva upp till att vara världens bästa gruva och ha jättekul när vi jobbar. Vi jobbar hela tiden med att skapa omväxling i arbetsuppgifterna för att ingen ska stå och tröttna på arbetsuppgifterna. Vi ska ha roligt på jobbet. Och vara bäst.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Kaunis Iron
———————————————————–