En aktuell undersökning från Kantar Sifo visar på ett stärkt stöd för Kaunis Irons planerade nya dagbrott i Pajala.
2022 var 88 procent av pajalaborna positiva, 2023 är siffran hela 90 procent.
– Att vi har ett starkt lokalt stöd är viktigt, det visar att samhället står bakom våra planer, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Kaunis Iron har haft ett starkt lokalt stöd för sin verksamhet under de fem år de drivit gruvverksamheten i Pajala. En ny undersökning genomförd av Kantar Sifo visar att stödet dessutom stärkts de senaste åren på flera mätpunkter.

För Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron, är det en viktig signal och ett bevis på att företaget gör många saker på ett bra sätt.

– Vi är som alla vet fortfarande i en tillståndsprocess där vi ännu inte har ett nytt miljötillstånd som vunnit laga kraft. I det arbetet kan det inte vara en nackdel att lokalsamhället uppvisar ett så starkt stöd för oss. Dessutom ett starkt förtroende. Det är givetvis ett styrkebesked.

Undersökningen visar att pajalborna generellt är positiva till gruvverksamheten, andelen som menar att Kaunis Iron har en positiv påverkan ligger fast på hela 95 procent för åren 2021, 2022 och 2023.

När det gäller förtroendet för Kaunis Irons ansvarstagande ökar det, 2021 var siffran 85 procent, 2022 87 procent och i dag är den hela 88 procent.

När pajalaborna ska värdera företagets ansvarstagande för miljöfrågorna är allt fler positiva. 2021 var andelen positiva 65 procent, 2022 hade andelen ökat till 74 procent och nu når man hela 77 procent.

Dagertun:

– Det här visar att våra kompetenta medarbetare gör ett bra jobb som successivt vinner ett ökat förtroende. Det är ett bra betyg som vi alla ska ta till oss av. Sedan jobbar vi givetvis alltid med nya förbättringar, bra kan alltid bli bättre.

Den kanske mest brännande frågan gäller förstås Kaunis Irons planer på två nya dagbrott. Traditionellt frågor som kan väcka negativ debatt. Men, inte här. 2022 var hela 88 procent av pajalaborna positiva till bolagets planer på en utökad verksamhet, i dag har det stödet ökat till 90 procent.

– Det är oerhört glädjande att lokalsamhället ställer upp på vår vision att etablera en gruvverksamhet här för kommande generationer.

Siffran 90 procent får anses vara uppseendeväckande hög, ni tar ändå ny mark i anspråk…Är Kaunis Iron rent av Sveriges mest omtyckta gruva?

– Ja du (skratt!), det vet jag inte. Och jag vill vara tydlig med att vi har fortsatt respekt för att vi har en stor påverkan med vår verksamhet, men stödet tror jag finns för att de som lever nära oss har förstått vårt ärliga uppsåt. Vi vill göra rätt för oss och göra bra saker för regionen, konstaterar Dagertun.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Kaunis Iron
———————————————————–