Hans Djurberg har anställts som hållbarhetschef, en nyinrättad tjänst med ansvar för de koncernövergripande hållbarhetsfrågorna. Han tillträder den 15 mars 2024.

Hans är utbildad jägmästare och har lång bakgrund inom skogsindustrin. Han kommer närmast från en roll som hållbarhetschef på SCA där han innan dess haft flera ledande befattningar. Han har även drivit hållbarhetsfrågor internationellt i egenskap av ordförande för FSC International (Forest Stewardship Council). Längre tillbaka har han varit kvalitets- och hållbarhetschef för IKEAs varuförsörjning globalt.

Om övergången från en basindustri till en annan säger han:

– Jag tar med mig mina erfarenheter från skogsbranschen och ser fram emot att vara med och bidra till gruv- och stålindustrins omställning. Det som lockat mig mest med Kaunis Iron är upplevelsen av en stark entreprenörsanda där man vill hitta nya lösningar på sektorns utmaningar. Jag tror att Kaunis Iron har unika förutsättningar, inte minst tack vare den attityd som präglar bolaget. Man vill se bortom begränsningar och välja innovativa och hållbara vägar framåt för att skapa värde i bolaget och där man verkar.

Klas Dagertun, VD, Kaunis Iron:

– Vi har högt ställda mål gällande hållbarhetens alla aspekter. Hans långa bakgrund inom området, både nationellt och internationellt, blir ett värdefullt tillskott till vår organisation i takt med att vi nu växlar upp arbetet ytterligare.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Kaunis Iron
———————————————————–