Gotland – ett omöjligt uppdrag

På Regionfullmäktiges sammanträde den 19 juni presenterade Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin det arbete som pågår för att Region Gotland ska klara de extraordinära utmaningar som vi står inför som landets enda ö-region.

Mer information om arbetet finns på https://gotland.se/utveckla-gotland/ologet

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Region Gotland / Youtube
———————————————————–