Gemensamt ansvar skapar trygghet under Almedalsveckan

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Region Gotland
———————————————————–