Biskop Erik representerar vid General Synod i England.

 

Biskop Erik representerar ärkebiskop Martin Modeus och Svenska kyrkan vid General Synod som ett uttryck för den kyrkogemenskap Svenska kyrkan och Engelska kyrkan har genom Borgågemenskapen.

General Synod är Church of Englands högsta beslutande organ och motsvarar kyrkomötet. Det består av biskopar, valda präster och valda lekmän för alla stift i Church of England.Biskop Erik talade vid synoden och sa då bland annat att vi kan vila i vetskapen att det i kyrkan finns en ny ordning – en ordning där vi är ämnade att vara gåvor till varandra, inte olika partier, utan att vi är snarare här för att hjälpa varandra – oavsett vad våra ståndpunkter är – till en djupare förståelse, som i grunden är en gåva av den helige Ande.Vidare kom biskop Erik närmare in på Borgåöverenskommelsen och sa då bland annat:
I motsats till de flesta ekumeniska överenskommelser – både bi- och multilaterala – etablerar Borgå överenskommelsen den synliga sakramentala enhet och gemenskap som vi söker i den ekumeniska rörelsen. Detta även om vi fortfarande behöver räkna ut hur vi ska genomföra och ta konsekvenserna av det vi har skrivit på och den enhet vi deklarerar och manifesterar.
Borgåöverenskommelsen bygger på en gemensam förståelse av tro, sakrament, ecklesiologi och en gemensam försonad biskopstjänst och ämbete. Med en djupare förståelse för apostolicitet, katolicitet och apostolisk succession återupprättade de 15 berörda kyrkorna den synliga och sakramentala gemenskap som delvis gick förlorad under reformationstiden. Genom denna nådda överenskommelse kan alla våra medlemmar – präster och lekmän – flytta från ett stift till ett annat inom hela gemenskapen och betjänas av ett försonat biskopskollegium.

Källa: Visby Sift